వంశనికికొక్కడు 2

Telugu Sex Stories జీవితం ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి ప్రయనిస్తుందో తెలీదు కదా అలాగే న జీవితంలో కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు ముంబై నగరంలో జరుగుతాయి అని కల్లో కూడా ఊహించలేదు
జానకి.. మా అత్తయ్య మంచిది అని చెప్పడం చిన్న పదం అండి ఇంకా అందం అంటారా పాత సినిమాలో సుజాత గారిలా ఉంటది అండీ 43 ఏళ్ల వయస్సు అంటే ఎవరు నమ్మారు అండీ నేనె నమ్మలేదు… ముగ్గురు కూతుళ్లు ముగ్గురు జనాలే కాదు కాదు నెరజాణలు..పెద్దకుతురుకి 23 ఎంబీఏ చేస్తుంది అంది చాలా అందగత్తె అంతకుమించి పొగరు కూడా ఉంది డబ్బులు ఉన్నోళ్లకి అది చాలా సాధారణ విషయం అనుకోండి… మధ్యలోది చాలా మంచిది అండీ మా అత్త పోలికలు వయసు 21 డిగ్రీ మూడవ సంవత్సరం చదుతోంది…ఇప్పుడు ఉన్నా హీరోయిన్ స్వాతి లేదు అచ్చం అలా ఉంటది.. ఇద్దరూ ఆడవాళ్లు పుట్టేసరికి మా మావయ్యకి సిర్రు కచ్చి బిసినెస్ పనీ అంటూ 4 ఇయర్స్ చైనా వెళ్ళాడు అంట తర్వాత వచ్చి ఈసారి ఎలాగైనా అబ్బాయి పుడతాడు అని ఆశతో మరోసారి తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు కానీ ఫలితం లేదు మళ్ళీ ఆడకుతురే…అయిన నుదుటి రతాను ఎవరు మార్చగలరు అండీ… ఆ తప్పు అంత మా అత్తయ్య డి అన్నట్లు ఆమెకు ఓప్రేషన్ చేయించి అప్పటినుంచి మా అత్తను దూరం పెట్టి డబ్బుమీద పడ్డాడు ఆదే లోకంలో బతుకుతున్నడూ ….బయటకు లాగడం ఇంకా కష్టం అండీ…….. చిన్నది
కుందనం బొమ్మ అంది దాన్ని చూస్తే యేసుదాసు గారి పాట బాపు గారి సినిమా రెండు గుర్తుకు వస్తాయి అండీ…..దానికి నాకు ముడునెలలు తేడా … అలాగ అది నాకు మరదలు అయింది అది నేను క్రితం జన్మలో చేసుకున్నా పుణ్యం అనుకుంటా…
మమయ్యా: చలపతిరావు బుద్ధులు కూడా అవే అండీ
అత్తమ్మ: జానకి… పేరుకు తగ్గా మనిషీ సందేహం లేదు
రాధ:మాదిలోనే మన్మధ బాధ అండీ ఇది చాలా హాట్ గురు
స్నేహ: పెరు పెట్టిన మా అత్తను మెచ్చుకోవాలి…..
సీతా:రాము సీతా అర్థమై ఉంటది….జీవితం ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి ప్రయనిస్తుందో తెలీదు కదా అలాగే న జీవితంలో కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు ముంబై నగరంలో జరుగుతాయి అని కల్లో కూడా ఊహించలేదు
జానకి.. మా అత్తయ్య మంచిది అని చెప్పడం చిన్న పదం అండి ఇంకా అందం అంటారా పాత సినిమాలో సుజాత గారిలా ఉంటది అండీ 43 ఏళ్ల వయస్సు అంటే ఎవరు నమ్మారు అండీ నేనె నమ్మలేదు… ముగ్గురు కూతుళ్లు ముగ్గురు జనాలే కాదు కాదు నెరజాణలు..పెద్దకుతురుకి 23 ఎంబీఏ చేస్తుంది అంది చాలా అందగత్తె అంతకుమించి పొగరు కూడా ఉంది డబ్బులు ఉన్నోళ్లకి అది చాలా సాధారణ విషయం అనుకోండి… మధ్యలోది చాలా మంచిది అండీ మా అత్త పోలికలు వయసు 21 డిగ్రీ మూడవ సంవత్సరం చదుతోంది…ఇప్పుడు ఉన్నా హీరోయిన్ స్వాతి లేదు అచ్చం అలా ఉంటది.. ఇద్దరూ ఆడవాళ్లు పుట్టేసరికి మా మావయ్యకి సిర్రు కచ్చి బిసినెస్ పనీ అంటూ 4 ఇయర్స్ చైనా వెళ్ళాడు అంట తర్వాత వచ్చి ఈసారి ఎలాగైనా అబ్బాయి పుడతాడు అని ఆశతో మరోసారి తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు కానీ ఫలితం లేదు మళ్ళీ ఆడకుతురే…అయిన నుదుటి రతాను ఎవరు మార్చగలరు అండీ… ఆ తప్పు అంత మా అత్తయ్య డి అన్నట్లు ఆమెకు ఓప్రేషన్ చేయించి అప్పటినుంచి మా అత్తను దూరం పెట్టి డబ్బుమీద పడ్డాడు ఆదే లోకంలో బతుకుతున్నడూ ….బయటకు లాగడం ఇంకా కష్టం అండీ…….. చిన్నది
కుందనం బొమ్మ అంది దాన్ని చూస్తే యేసుదాసు గారి పాట బాపు గారి సినిమా రెండు గుర్తుకు వస్తాయి అండీ…..దానికి నాకు ముడునెలలు తేడా … అలాగ అది నాకు మరదలు అయింది అది నేను క్రితం జన్మలో చేసుకున్నా పుణ్యం అనుకుంటా…
మమయ్యా: చలపతిరావు బుద్ధులు కూడా అవే అండీ
అత్తమ్మ: జానకి… పేరుకు తగ్గా మనిషీ సందేహం లేదు
రాధ:మాదిలోనే మన్మధ బాధ అండీ ఇది చాలా హాట్ గురు
స్నేహ: పెరు పెట్టిన మా అత్తను మెచ్చుకోవాలి…..
సీతా:రాము సీతా అర్థమై ఉంటది….మొదటిసారి ఒక కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్లడం హైదరాబాద్ టు ముంబై విమానం ఎక్కడం కూడా ఒక కొత్త అనుభూతి నీ ఇచ్చింది అనుకోండి అదేమిటో మా ఊరు వదిలి వెళ్ళగానే అన్ని వింతగానే కనిపిస్తున్నాయి కంటికి కండ్లు నన్ను మోసం చేసాయా లేక నేను ఇవన్నీ ఇప్పటివరకు చూడలేదా.. బహుశా ఇవన్నీ చూడటానికి నాకు 16 సంవత్సరాలు పట్టింది అనుకుంటా ఇవన్నీ విమానంలో కూసోని ఆలోచించేలోపే ముంబై వచ్చేసింది… ఇంకా కొద్దిసేపు ఉన్న బావుండు అనిపించింది…. హైదరాబాద్ కన్నా ముంబై…విమానాశ్రయం చాలా రద్దీగా ఉంది అండీ ఒకటే ఉరుకులు పరుకులు పక్కోడు ఉన్నాడా లేడా అనికూడా ఎవరు పట్టించుకోడం లేదు మా నాని నేను ఇంకా మొళిగన్నే అనుకోని న చేయి పట్టుకొని బయటకు తీసుకుకోచింది ఆయన ఆమె జాగ్రత్త ఆమెది… బయటకు రాగానే అమ్మ అంటూ ఒక అతిలోసుందరి వచ్చింది అండీ అబ్బా ఏం ఉంది అండీ నేను ఆవిడను రెప్ప అర్పకుండా చూస్తున్న నాకు కొత్తగా ఉంది మరి మా ఊళ్ళో అంత అందమైన వాళ్ళు లేరు తల్లి కూతుళ్ళ యోగ క్షేమాల తరువాత అత్తమ్మ నన్నే పిలుస్తున్నట్లు అనిపించింది అనిపించడం ఏంటి అండీ మూడు సర్ల్ పిలిచిన ఈ లోకంలో మనం అసలు ఉంటే కదా నానమ్మ న భుజం తట్టగానే ఉలిక్కిపడి వల్ల లోకంలోకి వచ్చాను ఎరా ఏ లోకంలో ఉన్నావ్ ర అంది అత్తమ్మ నేను మెల్లిగా అదేం లేదు అత్తమ్మ ఇంత అందమైన కట్టడాలు ఎక్కడ లేవు అనుకుంటా…చాలా కొత్తగా ఉంది అత్తమ్మ… ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కానీ ముందు ఇంటికి వెళ్దాం పద దారిలో ఇంకా బావుంటాయి..అత్తమ్మ కార్ తీసుకొని వచ్చింది నేను మనసులో అబ్బో అనుకున్న మనలో ఉన్న తెలివి చూపించాలి అన్న మన చుట్టూ కనీసం కొంత మంది ఉండాలి కాదండి ఇప్పుడు స్కూల్లో వినయ్ గాడి దగ్గర ఉన్నట్లు నాని దగ్గర ఉండగలన… కార్ చాలా బాగుంది కొద్దో గొప్పో ఇంగ్లీష్ చడవగలను మారుతి సుజుకి అని ఉంది నాని ముందట కూర్చుంది అత్తమ్మ డ్రైవ్ చేస్తుందా దేవుడా కలికాలం ర అనుకున్న వాళ్ళు నన్ను పట్టించుకోకుండా వల్ల గుసగుసలు వల్లే పెడుతుర్రు నాకు చుట్టూ ఉన్న భవనాలు చూడటానికి సమయం సరిపోడం లేదు అప్పుడే ఒక పెద్ద భవంతి లో కార్ రైయుమంటూ దూసుకెళ్లింది సుమారు ముప్పై అంతస్థుల భవనం అనుకుంటా…అబ్బా బలే ఉంది…..మొత్తానికి ఇంటికి వచ్చాము. ఇల్లు అపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న కూడా లోపల చాలా బాగా రీచ్ గా డిసైన్ చేయించుకున్నారు హాల్లో సోఫా సెట్ మీద కూర్చొని ఇల్లు అంత న కళ్ళతో తిప్పుతున్న ఒక్కసారిగా న చూపు ఎదురుగా ఉన్న గోడమీదా చూడగానే కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి అమ్మ నాన్న ఫోటో మా నాన్న అంటే అందరికి ఇష్టం అని నాని చెప్పేది ఇప్పుడు రుజువు అయింది …మా ఇళ్ళు కన్న అత్తమ్మ ఇళ్లు నాకు బాగా నచ్చింది ఎందుకు నచ్చదు ఎప్పుడు ఒకే ఇళ్ళు చూసి చూసి ఎవరికి అయిన ఇలానే ఉంటది ఇప్పటివరకు న ప్రపంచంలో నేను నాని మా పాలేరు వాడి పెళ్ళాం స్కూల్ వినయ్ గాడు విల్లే ఎక్కువ ఇకపై అన్ని కొత్తే…. అత్తమ్మ న దగ్గరకు వచ్చి

అత్తమ్మ: ఎరా ఎప్పుడు ఎదో దీర్ఘ ఆలోచనలో ఉండటమేన అత్తమ్మ బాగున్నవా ఇంట్లో ఎవరూ ఉంటారు ఏమిటీ అని అడగవ ….

నేను కొద్దిగా తడబడుతూ అదేం లేదు అత్తమ్మ అమ్మా నాన్నలా ఫోటో చూసి వాళ్ళు ఉంటే ఎంత బావుండేది అనుకుంటున్న అని నాకు తెలీకుండానే మళ్ళీ కంట్లో నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి

అత్తమ్మ: మేము అంత లేము నీకు..వాళ్లకు ఆయుస్సు అప్పటి వరకే రాసి ఉంటే ఎవరు మాత్రం ఏం చేయగలరు న దగ్గరకు వచ్చి నా నుదిటిమీద ముద్దు పెట్టింది…

మీరు ఎంత మంది ఉన్న ఏం లాభం….
అని మళ్ళీ కన్నీళ్లు…… నాని కూడా నా దగ్గరకు వచ్చి ఓదార్చుతుంది…..

అత్తమ్మ: నీకు అన్ని ముందు ముందు తెలుస్తాయి ఇప్పుడు ఉరుకోరా రేపు రాధ నీకు ముంబై అంత చూపిస్తుంది సరేనా ఇప్పుడు ముందుగా ని గది చూపిస్తా అని నన్ను తీసుకెళ్లింది అత్తమ్మ… నేను నాని మొహంలోకి చూసా నాని సైగలతో సరే అంది..

ఇదే నీ గాడి సరేనా ఏమన్నా కావాలి అంటే నన్ను అడుగు చెపుతాను గాడి బాగుంది శుభ్రంగా గదిలో టీవీ కూడా ఉంది అత్త మరి బాత్రూం ఎక్కడ… ఇదిగో ఇక్కడ అని …అంటే తినడానికి మాత్రమే రూమ్ నుండి బయటకు పోవడం అన్నమాట అన్ని రూంలో నే ఉన్నాయి… ఎరా మళ్ళీ ఎదో ఆలోచిస్తున్నవా…. చి డినమ్మ జీవితం ఆలోచించడం తప్పేనా…. అదేం లేదు అత్త గాది చాలా బాగుంది…. ఇది అంత మీ నాన్నగారి భిక్ష రా చిన్న వయసులోనే చాలా సాధించాడు మీ నాన్న నీకు అన్ని తీరిగ్గా నేను చెప్పుతా ముందు నువ్వు స్నానం చేసి రా అప్పటివరకు నేను వంట చేస్తా నేను తలా ఊపిన అత్తమ్మ వెళ్ళింది.. వెళ్లేడి సక్కగా వెళ్లకుండా ఒక పోటు పొడిచి వెళ్ళింది…ఇప్పుడు మళ్లీ ఒక ప్రశ్నకు జవాబు సమాధానం దొరకలి అంటే అత్తమ్మ చెప్పాలి దేవుడా …..నాని ఎందుకే అందరికి దూరంగా పెంచి ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గరకు తెచ్చావు… ముందు రెడి అవుదాం లేకుంటే అత్త మళ్ళీ వచ్చిన వస్తుంది…..

కిచెన్ లో తల్లి కూతుళ్లు…

చూశావు కాదే జానకి ఇది పిలగాని వరస …

జానకి: వాడిది ఏం తప్పు లేదు అమ్మ అలాగని నిది కూడా తప్పులేదు నువ్వు దిగులుపడకు అన్ని అవే సర్దుకుంటాయి వాడు జయరామ్ కొడుకు అమ్మ తప్పకుండా వాడి బుద్ధులు వచ్చే ఉంటాయి ….వాడి ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి అయేలోగా జయరామ్ లాగా తయారు అవుతాడు. ….

నాని:..అందుకే వాణ్ణి నీకు అప్పచెపుతున్న జయరామ్ రుణం తీర్చుకునే అవకాశం అనుకోని నువ్వే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నేను తిరిగి వెళ్ళేది వాడికి ఇప్పుడే చెప్పకు లేకుంటే నతోపాటే వస్తా అంటాడు సరేనా….

జానకి: సరేలే అమ్మ అన్ని నాకు తెలుసు నువ్వు వెళ్లి స్నానం చేయు….

నాని: సరే గాని అల్లుడు అసలు తిరిగి వస్తాడా లేదే కనీసం ఫోన్ అన్న ….

జానకి: ఏడుస్తూ లేదు అమ్మ ఆయన ఆస్ట్రేలియా లొనే ఎవతినో ఉంచుకున్నాడు…. బోరున ఏడుస్తూ

నాని: నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు ఇప్పటివరకు… ఇంత జరిగినా…….

వంశనికికొక్కడు 1

Telugu Sex Stories న పేరు రాము మాకు చాల ఆస్థి ఉంది నేను ఒక్కణ్ణే అమ్మ నాన్న చిన్నప్పుడే చనిపోయారు నానీ పెంచి పెద్ద చేసింది మా నాన్నమ్మ మా నాన్నమ్మ అంటే నాకు ప్రాణం ఠంక్ ఏమి చెప్పిన కాదు అననను అనలేను కూడా ఎలా నగలను అయితే మా నాన్న కు ఇద్దరు అన్నలు ఉన్నారు అంట అది నాకు తెలీదు ఎందుకు అంటే వాళ్ళను నేను ఎప్పుడు చూడలేదు మా అమ్మకి ముగ్గురు అన్నలు వాళ్ళను కూడా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నాన్నమ్మ నేను మా స్వగ్రామం లో ఉంటాము వాళ్ళు అందరు తల ఒక చోట ఉన్నారు వాళ్ళ అందరి గురుంచి సమయం వచ్చినప్పుడు వల్లే కథలో వస్తారు ఇప్పుడు సరిగ్గా ఉదయం 7 గంటలు అవుతుంది నాన్నమ్మ నన్ను లేపడానికి వచ్చే సమయం అయింది అన్నమాట రాము బాబు రాము లే నాయన స్కూల్ కి వెళ్ళాలి నాకు ఉదయాన్నే నాన్నమ్మ మొహం చూడటం అలవాటు అమ్మ నాన్నను చూళ్ళేదు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో కూడా తెలీదు కానీ నాకు ఏ లోటు లేకుండా పెంచిన నాన్నమ్మ అన్ని నాకు తల్లి తండ్రి గురువు దైవం
ఇప్పుడు నేను పదవతరగతి చదువుతున్నాను లేచి రెడీ అయ్యి టిఫిన్ చేసి స్కూల్ కి బయలుదేరాను నాకు ఎక్కువ స్నేహితులు లేరు ఉన్నదల్లా ఒక్కడే వినయ్ గడు రోజు ఇద్దరం కలిసి వెళ్లడం రావడం అంతే తప్ప ఇంకో ద్యాస మాకు లేదు చదువు ఇల్లు చదువు తప్ప నాకు పెద్దగా ఎం తెలీదు ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్లతో ఆడుకుందాం అన్న నాన్నమ్మ వెళ్లనివ్వదు దానికి భయం ఆసలే ఆలా రోజులు గడిచి పోతున్నాయి ఆలా న పదవతరగతి కూడా పూర్తి చేశాను ఫెయిల్ కాకుండా మాములు గానే పాస్ అయ్యాను అయితే మా నాన్నమ్మకు న గురుంచి ఎదో తెలియని భయం మనసులో ఉంది కానీ ఎప్పుడు బయటకు కనిపించేది కాదు ఒకరోజు సాయంత్రం సమయం అనుకుంట మా నాన్నమ్మ ఫోన్లో మాట్లాడుతుంది అది న గురుంచి అటు నుండి మా పెద్ద అత్తా అనుకుంట పేరు జానకి ముంబై లో ఉంటది మా మామయ్య బట్టల వ్యాపారి అందుకని అయన ముంబై లో సెటిల్ అయ్యారు అని నాన్నమ్మ చెప్పింది వాళ్ళకి ముగ్గురు కూతురులు ఇంకా మనం ఫోన్ శమభాషణ విందామా…..

జానకి: అమ్మ నీకు వాడిమీద ప్రేమ ఎక్కువ అయి అలా మాట్లాడుతున్నావు అంతే కానీ వాడికి ఎం ప్రాబ్లమ్ లేదు

నన్నమ్మా: అదీ కాదు జానకి వాడికి ఏ లోటు లేకుండా చూసుకున్న కానీ వాడు ఎందుకు అలా ఉంటాడో అర్థము కావడం లేదే

జానకి: అమ్మ ఒక పని చేయు ఇక్కడికి పంపించు మరి …..రెండు సంవత్సరాలు ఇక్కడే చదువుకుంటాడు

నన్నమ్మా: రెండు సంవత్సరాలు వాణ్ణి వదిలి నేను ఉండగలన….

జానకి: మరి ఎలాగా తల్లీ చురుకుతానం చాలకితనం లేవు అంటావు పెద్ద గుణం రాలేదు అంటావు ని దగ్గర ఉంటే వాడు అలాగే ఉంటాడు

నన్నమ్మా: అక్కడికి వస్తే అవన్నీ వస్తాయా పెద్ద చెప్పచావు….

జానకి: నువ్వే అన్ని అనుకుంటే ఎలాగే తల్లి ఒక పని చేయి నామీద నమ్మకం లేకపోతే హైదరాబాద్ లో నీ ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు కదా వల్ల దగ్గరకు పంపించు….

నన్నమ్మా: వాళ్ళమీద నమ్మకం లేదే ..అయిన నిన్ను సలహా అడిగితే నన్ను వాణ్ణి వేరు చేస్తావు ఏంటే నువ్వు

జానకి: అధికాడు అమ్మ ఎన్ని రోజులు వాణ్ణి అలాగా ఒంటరిగా ఉంచుతావు చెప్పు ఇక్కడ న కూతుళ్లు ఉన్నారు మేము అంత ఉన్నాం కదా కొద్దిగా వాడికి చేంజ్ గా ఉంటది …..ని చిన్న మనవరాలు కూడా ఇప్పుడు పడవతరగతి పూర్తి అయింది దనితో పాటు విణ్ణి ఓకె కాలేజీలో చేర్పిస్తా …వాడు అంటే అందరికి ప్రేమే ఒక్కగానొక్కడు పుట్టాడు వాణ్ణి ఎన్ని రోజులు అని ఆ పల్లెటూళ్ళో ఉంచుతావు….. ఇక్కడికి వస్తే తప్పకుండా మారుతాడు….

నన్నమ్మా: మరి నన్ను వదిలి ఉంటాడు అంటావా పుడకెత్తు పని కూడా చెప్పలేదు వాడికి… అసలే ని చిన్నకుతురు గయ్యాలిది….

జానకి: తల్లి ఎప్పుడు అన్న మనువరాళ్లను మెచ్చుకున్నవా నీకు ఎప్పుడు వాడే లోకం ఎదో నీ బాధ అర్థం చేసుకుంటే న కుతుళ్ళనే అంటావా… అయిన న బిడ్డలు బంగారు కొండలు..

నన్నమ్మా: సరే లేవే …అసలు విషయం ఒకటి ఉంది అది ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావడం లేదు జానకి

జానకి: చెప్పు అమ్మ న దగ్గర ఎందుకే నీకు మొహమాటం …

నన్నమ్మా: అధికాదు ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావడం లేదు….

జానకి: ఒకపని చేయు ముందు అల్లున్నీ పంపించు తరువాత ఉత్తరం రాయు…
వాడి సమస్యలు అన్ని సరే నా….

నన్నమ్మా: సరే అలాగే కానీ నేను వస్తాను వాడితో కొన్ని రోజులు ఉండి రిటర్న్ వస్తాను

జానకి: సరే ని ఇష్టం అమ్మ ఆయన వచ్చే టైం అయింది వంట చేయాలి అన్ని విషయాలు చెప్పు నాకు సరే అని పెట్టేసింది అత్తయ్య…

నన్నమ్మా ఫోన్ పెట్టగానే నేను తన గదిలోకి వెళ్ళాను… నన్నమ్మా ఎదో దీర్ఘాలోచనలో ఉంది
నాని నాని అన్న సప్పుడే లేదు మూడు సార్లు పిలిస్తే ఉలిక్కిపడి ఈ లోకంలోకి వచ్చింది… ఏం అయింది నాని అంతలా ఆలోచిస్తున్నావు అది ఎంలేదు కన్నా ని గురించే పై చదువులకు నిన్ను పెద్డత్తా దగ్గరకు పంపిద్దాం అని అనుకుంటున్న (నాకు చదువు మీద పెద్ద ధ్యాస లేదు) అంత దూరం ఎందుకు నాని ఇక్కడే మన మండలంలోని ఇంటర్ కాలేజీలో చేరుతను అన్నాను..
అధికాదు కన్నా అక్కడ అయితే చదువు బాగా ఉంటది అంట… నేను కానీ నువ్వు అక్కడ ఉండవు కదా నాని నువ్వు నాతో పాటు రా.. నాని కళ్ళలో నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి నేను అలా అనేసరికి… ఆటోమాటిక్ గా నేను ఏడుస్తున్న… నువ్వు ఎందుకు కన్నా ఎదుస్తున్నావు అంది నాని.. నాని నువ్వు ఏడిస్తే నేను ఏడుస్తాను నాకు అన్ని నువ్వే అని నాని ఒళ్ళో తల పెట్టి పడుకున్న… సరే కన్నా ఇద్దరం వెళ్దాం అన్నది అంతే.. నాకు భయం బాధ రెండు కలిగాయి కానీ… నాని వస్తుంది అనే ధైర్యం ఉంది………. చలో రాము గాడి రాసలీలలు ముంబై లో చలు అవుతాయి…..కొద్దిగా ఓపిక పట్టండి

జిమ్ లో జిగురు అయిపోయేదాకా కుమ్మాను – మొదటి భాగం

Telugu Sex Stories ట్రెడ్ మిల్ మీద నడుస్తున్నాను నేను జిమ్ లో. కోచ్ కాక నలుగురే ఉన్నాము మేము జిమ్ లో- ఇద్దరు అమ్మాయిలు, మరో మగమనిషి నేను కాకుండా. ఎనిమిది నిమిషాలైంది నా నడక. కోచ్ మిగతా వాళ్ళకి ఏమేమి చేయాలో వరుసగా చెపుతున్నాడు. ఎవరో నన్ను చూస్తున్నట్టనిపించి నా ఎదురుగుండా ఉన్న అద్దం లో పరికించి చూసాను. ఒక ముఫై అడుగుల దూరం నించి ఒక్ పోరీ నన్ను తదేకంగా చూస్తోంది. నా చేతి మీది కండలని, నా ఛాతీ ని కన్నార్పకుండా చూస్తోంది.నాకు భలే గర్వంగా అనిపించింది అది నాకు కొత్త కాకపోయినా.

గత ఐదు సంవత్సరాలగా చాలా మంది ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ చూపుల తోనే నన్ను తినేయడం నాకు అలవాటే. నా శరీరం అటువంటిది మరి. నలభై రెండు ఛాతీ తో కన్నుతిప్పుకోలేని శరీరాకృతి నాది. ఒక డజను మంది ఆడవాళ్ళనైనా కనీసం నేను అనుభవించి ఉంటాను ఎన్నోసార్లు ఈ ఐదు సంవత్సరాల లోనే. నా కట్స్, ఛాతీ చూసి వాళ్ళంతా ఫ్లాట్ అయిపోయిన వారే. కానీ ఈరోజు ఆ అమ్మాయి నన్ను అలా చూడడం వింతగా ఉంది. ఎందుకంటే గత రెండు నెలలగా ఆమె మా జిమ్ కి వస్తోంది. అందరి తోనూ అంటీ ముట్టనట్టుగా ఉండే విరహిని చాలా రిజర్వడ్ అన్న పేరు తెచ్చుకుంది. తన పనేమిటో తన ది. వేరేవాళ్ళ జోలికి ఎప్పుడూ పోకుండా ఉండే విరహిని ఇన్నాళ్ళకి నా మీద కన్నేసిందని ఒకింత గర్వంగా నే ఉంది.

రెండో అమ్మాయి తన టైమ్ అయిపోయిందని వెళ్ళిపోయింది. ఇంకో ఐదు నిమిషాలకి ఆమె కోసమే జిమ్ కొస్తున్న ఉదయ్ కూడా వెళ్ళిపోయాడు. నా ట్రెడ్ మిల్ మీద నడక కూడా ఐపోవచ్చింది. కోచ్ నన్ను ఒక అరగంట జిమ్ చూసుకోమని టీ తాగి వస్తానని వెళ్ళాడు. మిగిలింది నేను విరహిని. మంచి అదును అనిపించినట్టుంది విరహిని కి. నా పక్క ట్రెడ్ మిల్ మీదకు ఎక్కి నన్ను తినిసేలా చూస్తూ కలిసి ట్విస్టర్ చేద్దామా? అని కొంటెగా అడిగింది. ఆమె వైపు పరిశీలనగా చూసాను. ఎత్తులు పరవాలే, తొడలు స్టాంగే, పిర్రలు ఒకే అనిపించింది. పొట్ట కొంచెం ఉంది. తగ్గితే బావుండనిపించింది.

ఎక్కడ చేద్దాము? ఇక్కడా, ఇంట్లోనా? అని ఎదురు ప్రశ్న వేసాను. విరహిని మొహం వెలిగిపోయింది. అబ్బా! నీ ఒళ్ళే కాదు, మాటలు లు కూడా ఊరించేస్తున్నాయి అనగానే ఎక్కడ ఊరుతోందేమిటి? అన్నాను. అది కూడా తెలియదా యింత మంచి పోటు గాడికి? అంటూ మూతి తిప్పింది. నీ నోటి తో విందామని అని అనగానే ట్విస్టర్ మీదకు రా, చెప్తాను ఎక్కడ ఊరుతోందో అంటూ దాని వైపు నడిచింది. ఒక రెండు నిమిషాల లో వస్తానని చెప్పి నా నడక పూర్తిచేసి పట్టిన చమట తుడుచుకొని వెళ్ళాను.

ట్విస్టర్ మీద కూర్చొని పంగ జాపి రెండు చేతుల తో ఎదురుగా ఉన్న రాడ్ పట్టుకొని అటు యిటూ తిరుగుతోంది విరహిని. కావాలనే నాకు కనిపించే విధంగా తన టీ షర్ట్ తన మదనమందిరం పైకి లాగేసుకొని ఊగుతోంది. తొడలు జమాయించి ఉన్నాయి పిల్ల కి అనుకుంటూ ఊ ఇప్పుడు చెప్తావా ఊట ఎక్కడో? అని ఎదురుగా వెళ్ళి నిలుచున్నాను ఆమె పూకు భాగం కేసి చూస్తూ.

తన మొత్త కొంచెం ముందుకు జరిపి, తొడలు యింకొద్దిగా వెడల్పు చేసి టైట్ గా ఉన్న తన తోడల మధ్య భాగాని కేసి కళ్ళు చూపిస్తూ వేళ్ళతో కెలుకుతావా, నాలిక తోనా? అని అడిగింది

నన్ను. దీనమ్మ.. చాలా కసి మీదే ఉంది ఈ గుంట అనుకొని ఎక్కడో చెప్పకపోతివి. ఎలా చెప్పగలను దేనితో కెలుకుతానో?అని ఎదురు ప్రశ్న వేసాను. కళ్ళు పెద్ద్దవి చేస్తూ నా పూకు ఊరిపోతోంది. వేళ్ళ తో కెలుకుతావా, నాలిక తో నాకుతావా గురు? అంటూ తన పంగ పూర్తిగా విప్పి ఒక చేత్తో తన పూకు నొక్కుకుంది పెదాలు కొరుక్కుంటూ.

తన పాంటు బొడ్డు దగ్గర నుంచి కిందకు జరుపు తూ పాంటీ లోకి తన వేళ్ళు దూర్చుకొని పూకు లో గుచ్చుకుంటూ నన్ను ఊరించసాగింది విరహిని. నా మోడ్డ టైట్ అయిపోతోంది దాని పనికి. ఒక నిమిషం కెలుక్కుని తన చేతి వేళ్ళు బయటకు తీసి చూపిస్తూ చూడు ఎంత తడిగా ఉందో.. రొచ్చు రొచ్చు గా ఉంది నా పూకంతా..మంచి పోటు కోసం తహతహ లాడుతోంది. వేసుకుంటా వా నీ నాలిక ని దాంట్లో?.. ఉప్ప ఉప్పగా రంజుగా ఉంటుంది. దా అని కవ్వించింది విరహిని.

నా చెయ్యి ముందరకి జాపి విరహిని పూకు ని పాంటు పైనుంచే నా గుప్పిట బిగించాను. ఎంత సేపటి నుంచి నా గురించి తపిస్తోందో కాని ఆ లంజ పూకు కాలిపోతోంది. గట్టిగా నొక్కుతో ఇంకో చేతి తా దాని చన్ను ని పట్టుకున్నాను. మామూలు సైజు లో ఉన్నా గట్టిగా, బిగుతుగా ఉన్నాయనిపించింది దాని సళ్ళు. విరహిని పూకు పిసికేస్తుంటే తన చేయి చాపి నా మోడ్డ ను పట్టుకుంది. మా యింట్లో వీలు కాదు. అమ్మా, నాన్న ఉంటారు. ఎక్కడైన హొటల్ కి వెళదామా?అంటూ నా మోడ్డ నలిపేస్తోంది.

నాకు గులెక్కిపోతోంది. దాని పాంటీ లోకి వేళ్ళు దూర్చి గరుగ్గ ఉన్న ఆమె పూకు ని కెలుకుతూ పూకు పెదాల మీద రాయసాగాను. పంగా ఇంకా జాపి పాంటీ కిందకు జార్ఛెసి తన పూకు చుపిస్తూ మొత్త ముందరికి తోసింది. నా వేళ్ళు మెత్తగా ఆమె ఊరిన పూకు లోకి దిగుతుంటే విరహిని నా మోడ్డ మీద తన పట్టు బిగించింది. పాంటు పైనుంచి ఆమె చేతిని తీసి నా డ్రాయర్ తో సహా కిందకు జరిపి గూటాన్ని ఆమె చేతి కిచ్చాను. ఓరి నీ యమ్మ! కాలిపోతోంది కదరా నీ మొడ్డ. త్వరగా దూర్చేసుకోవాలనుంది నా పూకు లో. రేపటి దాకా అగలేను నేను. తలుపేసి

వచ్చి నన్ను దెంగర నా మోడ్డ గాడా. రెండు నెలల నుంచి యిటువంటి అవకాశం కోసం చూస్తోంది రా నా పూకు.. దెంగరా నా పూకు ని నీ మోడ్డ తో అంటూ కసెక్కిపోతోంది విరహిని. ఇంకో ఇరవై నిమిషాల దాకా కొత్త బాచ్ రాదని తెలిసినా అక్కడే అలాంటి పని చేయడానికి మనసు ఒప్పుకోలేదు నా మోడ్డ కూడా తహతహలాడుతున్నా. నా వేళ్ళ ని విరహిని పూకు లోకి ఇంకా లోపలికి తోస్తూ నా బొటన వేలి తో విరహిని పూకు పైన ఉన్న బిళ్ళను కెలుకుంటే అది మధురంగా మూలగసాగింది. నా మోడ్డ మీద తన చేతి తో గట్టిగా నొక్కుతూ పైకి కిందకి ఊపుతూ గుడిచేస్తోంది. ఉన్నట్టుండి ముందుకు వంగి తన నోట్లోకి దూర్చేసుకొని ఆనందంగా చీకసాగింది ఎవరైనా వస్తారన్న భయం కూడా లేకుండా. చల్లగా విరహిని నోరు తగలంగానే నా మోడ్డ ఇంకా పురివిప్పింది. దాని గొంతు దాకా దూర్చేసాను నా మోడ్డ ని. పూకు లో నా వేళ్ళు స్పీడు గా కెలుకుతున్నాయి. విరహిని పూకు ఊట లో నా వేళ్ళు నానిపోతున్నాయి. వాటిని బయటకు లాగి నా నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతూ దాని సళ్ళను కుమ్మసాగాను.

ఒరేయి.. చంపేస్తున్నావు.. నీ మోడ్డ కాలిపోతోంది. నా పూకు ఊరిపోతోంది దెంగ రా నన్ను.. ఆగలేకుండా ఉన్నాను అంటూ నా మోడ్డ ని వంచేస్తోంది తన చేతి తో. సమ్మ గా ఉంది నాకు.

నీ పూకు పగల తీస్తా.. తెగ కారిపోతోంది ఒకటే.. రేపు పొద్దొన్న పదకొండు గంటలకి నేను ఫ్రీ.. వచ్చై నా యింటికి నీ పప్ప పగలగొడతా నా లంజ.. అని నా ఎడ్రెస్ చెప్పి ట్విస్టర్ మీదనుంచి దిగిపోయాను.

ఒక ఫది నిమిషాల తరువాత కోచ్ రాగానే నేను వెళ్ళిపోయాను. నా వెనకే ఒక నిమిషం తరువాత శ్రావణి కూడా బయల్దేరింది. జిమ్ కి ఎదురుగా ఉన్న టీ స్టాల్ లో నుంచుని శ్రావణి ఎటు వెళుతుందా అని చూస్తున్నాను. నన్ను గమనించని ఆమె రోడ్డు పైన ఎవరి కోసమో వెతుకున్నట్టనిపించింది. బహుశ నేను కనిపిస్తానేమో అని చూస్తున్నట్టుంది అనుకున్నాను. వేగంగా ముందరకి నడుస్తూ అప్పుడప్పుడు వెనక్కి చూస్తోంది శ్రావణి. టీ తాగడం కానిచ్చి నేను ఆమె వెనుకనే ఫాలో అయ్యాను ఆమెకు కనపడకుండా జాగ్రత్త పడుతూ. కుడి చేతి రోడ్లోకి తిరిగింది విరహిని.

నాలుగో ఇంటి లోకి వెళ్ళడం చూసాను. అదే ఆమె ఇల్లు అని నిర్దారించుకొని నేను నా యింటి కి వచ్చేసాను. శుభ్రంగా స్నానం చేసి ఫ్రెష్ అయి టీవీ ముందు కూర్చొని చూస్తున్నాను. కాలింగ్ బెల్ మోగడం తో తలుపు తీసాను. ఎదురుగా మోహిత నిలబడి వుంది. నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఈ సమయం లో వచ్చిందేమిటని.ఇంకో పావుగంట లో కోమలి వచ్చేస్తుంది ఎలా అనుకుంటూనే అయిష్టంగా ఆమెను లోపలి కి రమ్మన్నాను. నేరుగా వచ్చి సోఫాలో చతికిల బడింది మోహిత. టైట్ పంజాబీ డ్రెస్ వేసుకుంది. లోనెక్ కమీజ్ లోంచి ఊరించేటట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి ఆమె సళ్ళు. దుపట్టా గుండెల మీద కాకుండా గొంతు కి ఉరి వేసినట్టు ఉంది. సల్వార్ లోంచి బలిసిన ఆమె తొడలు కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపిస్తూ చూసేవాళ్ళకి కసెక్కిస్తున్నాయి. మోహిత ముఖం ఎందుకో గానీ వెలిగిపోతోంది.

నేను కూడా వచ్చి ఆమె పక్కన కూలబడి త్వరగా ఈమెను పంపించేయాలన్న ధోరణి లో ఏమిటి సంగతి ఈ వేళప్పుడు నీ గాలి యిటు మళ్ళింది? అని అడగగానే నా తొడ మీద ఛాతీ మేద చేతులు వేసి రాస్తూ నీ తో తోయించుకోవాలని వచ్చాను అంటూ నాకు దగ్గరగా జరిగింది. దీనికి కసి వచ్చిందంటే గంట సేపు దెంగించుకుంటుంది, వదల్దు నన్ను ఈ రోజు అనుకుంటూ ఉపాయం ఆలోచించసాగాను ఆమెను సాగనంపటానికి. కోమలి మొదటి సారిగా వస్తోంది ఈ రోజు.. ఈమెను చూస్తే కష్టం.. కోపగించుకుంటుందేమో అన్న భయం తో.

మోహిత ఇదేమీ పట్టించుకోకుండా నా ఛాతీ మీదకు వాలి పోతూ నా జుత్తు సవరిస్తూ తన కాలెత్తి నా తొడ మీద వేసి రాయసాగింది. నా లో అసహనం పెరుగుతోంది. కానీ ఆమె రాపిడి కి నా జూనియర్ కదలసాగాడు. నా పాంట్ జిప్ దగ్గర ఎత్తు పెరగడం గమనించిన మోహిత తన చేయి నేరుగా అక్కడే వేసింది. తన అరచేతి తో నా జంబాన్ని దొరక బుచ్చుకొని నలపడం మొదలెట్టింది.

దాని సళ్ళు ఊరి పెద్దవై నా ఛాతీ మీద తగుల్తున్నాయి. ఇంక లాభం లేదు ఈ గుంట ఈ పూట నన్ను వదలదు. ఎలాగైనా కోమలి ను ఒప్పించి ఇద్దరి ని దెంగేయాలి అని మనసు లో అనుకుంటూ దాని సళ్ళను ఒక పట్టు పట్టాను. నా నోటిని తన పెదాల తో అందుకొని తన నాలిక వేగంగా లోపలికి జొనుపుతూ నా వట్టల తో సహా నా మోడ్డ ని పిసకసాగింది మోహిత పాంట్ పైనుంచే. ఆమె కమీజ్ పక్కకు తప్పుకుంది భుజాల మీద నుంచి. ఆమె స్థన ద్వయం బాహటమైంది. లోపల బ్రా వేసుకోలేదు. సళ్ళ మీద నిపుల్స్ నిక్కబొడుచుకొని ఉన్నాయి ఆమె కసిని ఊటంకిస్తూ.

వాటిని నా చేతి వేళ్ళ మధ్య పట్తుకొని నలుపుతూ రెండో చేతితో ఆమె పూకు భాగం పైన నొక్కసాగాను. తన తొడలు కొంచెం ఎడం చేసి తన పూకు ని నా అరచేతికి పూర్తిగా అప్పగించింది మోహిత. నా పాంట్ కిందకి జరిపి నా మోడ్డ ని తన చేతులో కి చిక్కించుకుంది. అది ఆమె అరచేయి దాటి వస్తుంటే నా మోడ్డ ని ప్రేమ గా నిమురుతో నా పై బుడిపెను తన వేళ్ళ తో సవరదీస్తోంది. ఎప్పుడెప్పుడు తన పూకు లోకి దూర్చేసుకోవాలా అన్న కోరిక ఆమె కళ్ళ లో కనిపిస్తోంది. ఆశగా నా వంక చూస్తూ తన కళ్ళ తో సైగ చేసింది బెడ్రూ మ్ కి వెళదామన్నట్టుగా. నాకు లోపల ఒక పక్క టెన్షన్ గా ఉంది.

కోమలి వచ్చే టైమ్ అవుతోంది ఎలా అని. ధైర్యంగా ఆమెను లేవదీసి బెడ్రూ మ్ కి చేరాము ఇద్దరం. లైట్ వేసే లోపలే మోహిత తన కమీజ్ తొలగించేసింది. జైలు నించి బయటపడ్డ ఖైదీల లాగా ఆమె రెండు సళ్ళు ఉబుకుతున్నాయి. ముప్ఫై ఆరు సైజు వుండే ఆమె సళ్ళు, వాటి పైన ఉండే నల్లని ముచికలు నా కళ్ళ లో గుచ్చుకుంటున్నట్టు ఉన్నాయి. దీనమ్మ.. ఎలా పెంచిందో లంజ.. జిమ్ లో అదేపనిగా వాటికేసి చూసుకుంటూ వ్యాయామం చేస్తుంది మోహిత. తోటి మగవారు ఆమె సళ్ళ సైజు ని చూసి లొట్టలేస్తుంటే రెచ్చిపోయి వారిని ఊరించే విధంగా వాటిని ఊపుతుంది. ఇప్పుడు కూడా వాటిని ఊపుతూ నా పాంటు లాగేసింది. డ్రాయర్ లోకి చేయి దూర్చి నా మోడ్డ ని గట్టిగా పటుకొని నలిపేస్తూ