నువ్వు నా మేడలో ఈ తాళి వేసి అప్పుడు నా పూకు లో నీ మొడ్డ పెట్టు 

telugu sex stories “నువ్వు నా మేడలో ఈ తాళి వేసి అప్పుడు నా పూకు లో నీ మొడ్డ పెట్టు” పెద్దమ్మ ; “!! ఇంకా కన్నే గానా …..అనే సి ఎదో ఆశ్చర్యం లోకి వుండింది …లోపల …..అప్పటి వరకూ కసి కసిగా నా మీద ఊగుతున్న మా అక్క .. ఒక్క సారిగా ఆగి పోయింది …అక్క ; మొహం చుస్తే సముద్ర తరంగాల లో క్రుంగు తున్న సూర్య బింభం లా సిగ్గుతూ ఎర్రగా అయి పోయి ….. తన ముఖం ఎక్కడ దాచుకోవాలో తెలియదన్నట్లు నా మెడ వంపు లో దాచుకొని .. ఒక్క సారిగా బిగిసి సముద్రం లో కలవటానికి ఉరకలు వేసే నది లా వణికి పోతూ తన కట్టలు తెంచుకొని … బావప్రాప్తి పొందుతూ …. నా మెడలో దాచుకొన్న తన మందార ముఖార విందాన్ని … వెనక్కు వంచి …. ఇంద్ర ధనస్సుకు పోటీ గా వెన్ను, తలా వెన్నక్కు వంచి “””””హూ … … … ” అంటూ అత్యధికం గా తన మదన రసాలతో నా మొడ్డకు స్నానం చేయిస్తూ …. కొంచెం సమయం అలాగే సమయం స్తంభించి నాట్లు ఉండి పోయింది …. తన సుఖ ప్రాప్తి ని చెడ గొట్ట కుండా నేను అలాగేవుండి పోయాము …… బయట వున్న గోడ గడియారం నుంచి …..టిక్ ….టిక్ …టిక్
ప్రస్తుతం :
అలా గడియారం శబ్దం …..లోపల అక్క ; శ్వాశ వేగం ….మా అక్క పూకు లో వేఁచఁచగా నా మొడ్డ …మాకు ఏమి జరుగు తొందో అర్ధం కాలేదు …అక్క తన ఊపిరి మాములు అయినా కూడా నా మీద వంపులో విశ్రాంతి తీసుకొంటోంది.
నేను ; అక్క జుట్టును సవరిస్తూ … మొఖాన్ని నా ముందుకు తీసుకొని వచ్చి
అక్క పెదాలు చిన్నగా చీకి ‘అక్క… ‘ అని మంద్రంగా పిలిచే సరికి ,
అక్క; తన కళ్ళు తెరవ లేక …..తెరవ లేక …. తెరిచి నా వంక చూస్తూ … ‘ఏమిటి ?’ అని కళ్ళు ఎగుర వేసింది ….
నేను; కూడా తన పెదాలు నా బొటన వేలి తో రాస్తూ ‘ఏమే దుగ్గి …. నువ్వు ఇంకా కన్య వేన !!!!?’… అనే సరికి.
అక్క; సిగ్గు తో అవును అని తలా వూపుతూ ‘నువ్వేరా నా కన్నె చెర విడిపించిన మగాడివి ‘ఒరే నువ్వెంటిరా దుగ్గి అంటు న్నావ్ . అక్క మానేసి .’ అంటూ ….వుందినేను; తాను అలాచెప్పే సరికి తనపూకు లో వున్న నా మొడ్డ ఇంకొంచెం లావు అయింది . దానితో
అక్క; పూకు కూడా నా మొడ్డ కు ప్రతి చర్యగా కదలిటం మొదలు పెట్టిందిఅక్క వెంటనే ‘ఓరి దేముడా … నాకు ఈరోజు ఏమైంది …. మల్లి కోరిక పెరిగి పోతోంది … ఈరోజు ఏమైపోతానో ‘ అంటూ నా కు రెండు పక్కల తన కాళ్ళను మడిచి మరల పైకి కిందకు కదులుతూ … తన పూకు లోకి నా మొడ్డ వేగంగా కదులుతూ …తపక్ …..
తపక్……

loading…

తపక్…..
అనే శబ్దం మరు మోగి పోతుంటే ….. బయట మా అక్క మొగుడు , మా పెద్దమ్మ వున్నారు అనే స్పృహ కూడా లేకుండా …..,
నా పైన మా అక్క ఊగుతూ వింటే ……. మా ఇద్దరికీ అదో రక మైన లోకం లో విహరిస్తూ …….
అక్క; ‘ అమ్మా …… అంటూ మరొక్క సారి కారుచే చేసుకొని …..’ నా పైనే వాలి పోయింది …..
ఒక ౧౦ నిముషాల తరువా త ……………నేను ; నెమ్మది గ ” అక్క…..” అని పిలుస్తూ ….. ఉంటే మా
అక్క; తన కాను రెప్పలు పైకి ఎత్తి ….’ ఎరా …. నా మొగుడా ….. ” అంటూ నా పెదాలు చీకుతూ ఉంటేనేను; బలవంతంగా విసిపించుకొని ” ఏయ్ దుగ్గి …. నీ పని అయ్యింది మరి నాకు….?�� అనే సరికి …..
అక్క కసిగా నా జుట్టు చెరిపేస్తూ ‘ నాకు ఇంకా ఓపిక లేదండి …. తమరి నా మీదకు వచ్చి మీ ఇష్టం వచ్చి నట్లు చేసు కొండి ‘ అని మా ఇద్దరి మధ్య లింక్ విడిపోకుండా డొల్లి నన్ను పైకి లాక్కుంది
నేను; తన పైకి వఛ్చి ” ఎలాగైనా చేసుకో అంటే … మరి బయట వున్నా నీ అసలు మొగుడు లోపలి వస్తే ??? ఏమి చేస్తారో అమ్మాయి గారు ��” అనే సరికిఅక్క; ” ఏముంది వాడికి నేను నీ పెళ్ళాన్ని అని, చిన్నప్పుడే మన పెళ్లి అయిపొయింది అని చెపుతాను “�� అంది
నేను; “మరి నిజానికి కాలేదుగా ?” అన్న
అక్క;” అవునా …” అంటూ తన మేడలో వున్నా మంగళ సూత్రాలు తీసేసి నా చేతికి ఇఛ్చి ,” అయితే ఇప్పుడు చేసుకోవోయ్ ” అనింది .
నేను;” కొంచెం ఖంగు తిని ” ఊరుకో అక్క” అంటూ తన పూకు లోపల వున్నా నా మొడ్డను లోపలికంటా తోసి బయటకు లాగు తుంటే ….

loading…

అక్క; తన రెండుకాళ్ళు నా నడుము చుట్టూ బిగించి ” ఒరే వేళా కొలం అనుకుంటున్నావా ?? ఏ ఆడది తన మొగుడు బతికి ఉండగా తాళి తీయదు. నువ్వు నా మేడలో ఈ తాళి వేసి అప్పుడు నా పూకు లోంచి నీ మొడ్డ తీయి ” అనే సరికి
నేను; ” ఇంకోక్కసారి ఆలోచించుకో ఏది మంచిదో . నువ్వు నా పెళ్ళాం అయినా నాకు ఆనందమే . ”
అక్క; ” నీలాంటి వాడికి పెళ్ళాం అయితే అంట కన్నా నా కన్నా!!!!!! మరల అలోచించి చేసేది ఏమి లేదు . వేయి పైన తాళి కింద తాళంనీ మొడ్డతో ” అంటూ ప్రాస తో సహా చెప్పే సరికి
నేను; కూడా మా అక్క అంటే వున్నా ఇష్టం ఈ అదృష్టానికి కారణం మా అక్కే కనుక ఇంకా ఏమి ఆలోచించ కుండా తాళి తీసుకొని తన మేడలో వేస్తూ ” మాంగల్యం తన్తునాన నేనా …..” అని అంత వరకే వచ్చు కనుక చెప్పా
అక్క; కూడా ఆనందంగా మెడ ఎత్తి తాళి వేయించు కొంది.
నేను; “ఇక నైనా దేవి గారు అనిగ్రహిస్తే .. మా మొడ్డతో మీ పూజ చేసుకొంటాము ”
అక్క; కూడా అదే గ్రాంధీకం లో “దేవి అనుగ్రహించింది భక్త భగ పూజ కావించి ఉదకం సమర్పించు ” అనింది. తన కాళ్ళు విడతీసి నాకు కదలటానికి అవకాశం ఇచ్చింది
నేను; కూడా తన పూకు లోనుంచి నా మొడ్డ బయటకు తీసి మరల తోస్తూ ఉంటే. ఆశ్చర్యం గా నాకు చెట్టు కింద కానీ పించిన బాబా ఎదురుగ నవ్వుతూ ఆశీర్వదిస్తూ వున్నారు. నాకు తెలియ కుండానే నేను రెండు చేతుల తోనూ దణ్ణం పెట్టా. వెంటనే నాకు ఏమి ఎదురుగా లేదు.
అక్క; తన రెండు కళ్ళు మూసుకొని నా పోతూ కోసం ఎదురు చూస్తూ వుంది
నేను; మా అక్క రెండు సళ్ళు రెండు చేతులతో వాడి తిప్పి పిండుతూ ఒక్కసారిగా నా 11 ” మొడ్డ వేగంగా అక్క పూకు లోకి తోసే సరికి. ….

loading…

అక్క; పైకి శబ్దం రా కూడదు అని తన రెండు పెదవులు కొరుకుతూ ” హూ ……..” అని గట్టిగ మూలిగింది ….
నేను; మా అక్క రెండు సళ్ళు రెండు చేతులతో వాడి తిప్పి పిండుతూ ఒక్కసారిగా నా 11 ” మొడ్డ వేగంగా అక్క పూకు లోకి తోసే సరికి. ….
అక్క; పైకి శబ్దం రా కూడదు అని తన రెండు పెదవులు కొరుకుతూ ” హూ ……..” అని గట్టిగ మూలిగింది ….
ప్రస్తుతం :
అక్క అలా పంటి బిగువున కేక ఆపుకొని వుంది .

loading…

నేను మాత్రం నా మొడ్డ లోపలి బయటకు ఒకే వేగం లో కదుపుతూ మాఅక్క రెండు కాలు పిక్కల దగ్గర పట్టుకొని ఎత్తి నా భుజాలు పైన వేసుకొని పూర్తిగా నా మొడ్డ లోపలికి వెళ్లేలా తోస్తూ ….అక్క సళ్ళను నోటితో చీకుదాం అని ముందుకి వంగే సరికిఅక్క మోకాళ్ళు రెండు తన రెండు సళ్లకు రెండు పక్కలకు వెళ్లి తాను సగం మనిషి లా అయిపొయింది
అక్క ఎగ ఊపిరి తీసుకొంటూ ” ఆమ్మో … చంపెట్టున్నావ్ రా. నా పూకు లో పెడితే గుండెల్లోకి వస్తోంది … హా …. మాట్లాడే ఓపిక కూడా లేదు … చంపెయ్ రా ఈ అక్కని …. చమ్పేయ్ ….. అమ్మ ….” అంటూ అంత ఎగ తోస్తున్న కూడా ఇంకా నడ్డి పైకి ఎత్తి ఎదురు కొట్టటానికి ప్రయత్నిస్తూ …. ఉంది
మా పెదనాన్న బూరుగు దూది పరుపు టేకు మంచం చేయించటం వాళ్ళ నేను ఎంత గట్టిగ దెంగుతున్న కదలటం లేదు.మా అక్క పూకు మీద దెబ్బ గట్టిగ పడుతోంది .మా అక్క కూడా నాకు తగ్గ కుండా తన రెండు చేతులు తన తొడల మధ్య నుంచి పెట్టి నా నడుము పట్టుకొని నన్ను తనలోకి కలుపు కోవాలి అని చూస్తోంది.
నేను కూడా ఒక సారి మా అక్క పెదాలు ఒక సారి తన సళ్ళు చీకుతూ ఒక 20 నిమిషాలు దెంగి దెంగి .. తనలో ఎనిమిది సార్లు అలలు అలలు గా కార్చేసు కొన్నాను .
అక్క కూడా నాతో సమానంగా కార్చుకొంది ఇంకోసారి.
అలా నేను మా అక్క ఎంతసేపు పడుకొన్నామో తెలియదు కానీ …
అక్క అలా పంటి బిగువున కేక ఆపుకొని వుంది .నేను మాత్రం నా మొడ్డ లోపలి బయటకు ఒకే వేగం లో కదుపుతూ మాఅక్క రెండు కాలు పిక్కల దగ్గర పట్టుకొని ఎత్తి నా భుజాలు పైన వేసుకొని పూర్తిగా నా మొడ్డ లోపలికి వెళ్లేలా తోస్తూ ….అక్క సళ్ళను నోటితో చీకుదాం అని ముందుకి వంగే సరికిఅక్క మోకాళ్ళు రెండు తన రెండు సళ్లకు రెండు పక్కలకు వెళ్లి తాను సగం మనిషి లా అయిపొయిందిఅక్క ఎగ ఊపిరి తీసుకొంటూ ” ఆమ్మో … చంపెట్టున్నావ్ రా. నా పూకు లో పెడితే గుండెల్లోకి వస్తోంది … హా …. మాట్లాడే ఓపిక కూడా లేదు … చంపెయ్ రా ఈ అక్కని …. చమ్పేయ్ ….. అమ్మ ….” అంటూ అంత ఎగ తోస్తున్న కూడా ఇంకా నడ్డి పైకి ఎత్తి ఎదురు కొట్టటానికి ప్రయత్నిస్తూ …. ఉందిమా పెదనాన్న బూరుగు దూది పరుపు టేకు మంచం చేయించటం వాళ్ళ నేను ఎంత గట్టిగ దెంగుతున్న కదలటం లేదు.మా అక్క పూకు మీద దెబ్బ గట్టిగ పడుతోంది .మా అక్క కూడా నాకు తగ్గ కుండా తన రెండు చేతులు తన తొడల మధ్య నుంచి పెట్టి నా నడుము పట్టుకొని నన్ను తనలోకి కలుపు కోవాలి అని చూస్తోంది.నేను కూడా ఒక సారి మా అక్క పెదాలు ఒక సారి తన సళ్ళు చీకుతూ ఒక 20 నిమిషాలు దెంగి దెంగి .. తనలో ఎనిమిది సార్లు అలలు అలలు గా కార్చేసు కొన్నాను .అక్క కూడా నాతో సమానంగా కార్చుకొంది ఇంకోసారి.అలా నేను మా అక్క ఎంతసేపు పడుకొన్నామో తెలియదు కానీ …
ప్రస్తుతం:
పెద్దమ్మ: మాటలు మాకు వినిపించి, అప్పుడు నాకు మెలకువ వచ్చింది. నేను ఇంకా అక్క పైనే పడుకోని ఉన్నాను .అక్క: మాత్రం ఎప్పుడు నిద్ర లేచిందో కాని ,నా తల నిమురుతూ ఉంది.నేను:”అక్కా….” అని పిలిచే సరికి తను తల పైకెత్తి నన్ను చూస్తూ ” ఎరా బంగారం లేచావా. కోంచెం కిందకు దిగు రా. బరువుగా అనిపిస్తోంది” అంది.నేను:”ఇప్పుడే బరువు అనిపిస్తే… మరి ముందు ముందు ఎలా నా అక్క పెళ్ళమా?” అంటేఅ: నవ్వుతూ తన రెండు కాళ్ళు , చేతులు తో నన్ను చుట్టేసి “అయితే ఏప్పుడూ ఇలాగే ఉండిపో, నా ప్రాణం పోయినా లేవ నివ్వను. సరేనా?” అందినాకు: కళ్ళ వెంట నీళ్ళు వస్తూ ఉంటే , అక్క నన్ను చాలా సేపు మోసింది కనుక తన పైనుంచి లేవాలి అనిపించింది. కాని తనకు నా పైన ఉన్న ప్రేమ కు తనను వదలాలి అనీ లేదు. అందుకని నేను పక్కకు దొల్లి, తనను నా పైకి లాక్కోనీ, తన కళ్ళలోకి చూస్తూ… ” నువ్వు లేక పోతే నేను బ్రతక గలనా అక్కా. అలా ఎప్పుడు అనకు. ” అంటేఅక్క: నా కళ్ళ లోకే చూస్తూ తన కళ్ళ తోనే మాటలు చెపుతూ… నాకు చిన్నగా ముద్దు పెట్టింది.నేను: ముద్దును ఆశ్వాదించి. “అక్కా… నేను ఒక మాట చెపుతాను వింటావా. ” అన్నా…అక్క: “నాకోసం ప్రాణమే ఇస్తాను అంటే నువ్వేంటిరా ఒక మాట విను అంటావు. నువ్వు ఏది చెప్పినా సరే నాకు ఓకే. చెప్పు.” అందినేను: కూడా అక్కను నా మీదకు లాక్కోని “నాకు తెలుసు అక్కా నువ్వు కాదనవు అని..నేను చెప్పేది ఏమిటి అంటే… మన కుటుంబాలు ఈ ఊరిలో పెద్ద పేరున్నవి కదా…అందుకని మనం ఏదైన తప్పు పదిమందికి తెలిసేట్లు చేస్తే…. నాన్న, పెద నాన్న పరువు పోతుంది కదా…. అందుకనీ…..” నేను ఇంకా పూర్తి చేయక ముందేఅక్క:” ఏవరు ఏమైనా నేను నీతో దెంగించు కోవటం మాత్రం మానను.” అని తన పూకు నా మోడ్డ మీద రాసే సరికి…. మరలా నా మోడ్డ కొంచెం కొంచెం లేవటం మెదలు పెట్టింది.నేను : కూడా కింద నుంచి పైకి కిందకు అంటూ ఉంటే నా మోడ్డ పూర్తిగా లేచి పోఇంది. అప్పుడు మా అక్క రెండు పిర్రలు పట్టుకొని కొంచెం పైకి లేపి తన పూకు కు ఆనించి తనను దింపే సరికి… తన పూకులో రసాలు ఉరక పోవటం తో మరలా చాలా టైటుగా నా మోడ్డ లోపలికి వెలుతుంటే…. నాకు కూడా చెర్మం ఒరుసు కొని మంట పుట్టి …. ” అమ్మా…” అంటే …అక్క: కు కూడా పాగా మండి నట్లు ఉన్నా కూడా నా మొడ్డ బయటకు తీయకుండా అలాగే పూర్తిగా లోపలకు పెట్టు కొని …. నా మీదకు వాలీ … తన ఎడమ సన్ను నా నోట్లో పెట్టి…. ” ఇప్పుడు చెప్పు బంగారం ఏదో పరువు … తొక్కా… అంటూ ఉపన్యాసం చెపుతున్నావు….. ఆ… ఏమిటి….”.నేను: నా నోట్లో ఉన్న అక్క ఎడమ సన్ను నా రెండు చేతులతోను వడిసి పట్టి పిండుతూ …. ముచ్చికను సన్ను తో సహ నా నోట్లోకి పీల్చి గట్టిగా ములక్కాడ గుజ్జు లా పీల్చి… నా పంటి గాటు పెట్టి “అక్కా నీ పూకును వదిలి నేను మాత్రం ఉండ కలను అనుకోంటున్నావ ? లేదు.. కష్ఠం. ”అక్క:”మరైతే కమ్మగా దెంగక ఈ సోది ఏమిట్రా??” అని తన పూకు నిండుగా ఉన్న నా మొడ్డ కొంచెం బయటకు తీసి లోపలకు పెట్టు కొంటూ అడిగింది.నేను: కూడా తన పూకులోకి కింద నుంచి నూకుతూ ” అదే పూర్తిగా ఎక్కడ చెప్ప నిస్తున్నావూ….” అంటూ
అక్క ఎగ ఊపిరి తీసుకొంటూ ” ఆమ్మో … చంపెట్టున్నావ్ రా. నా పూకు లో పెడితే గుండెల్లోకి వస్తోంది … హా …. మాట్లాడే ఓపిక కూడా లేదు … చంపెయ్ రా ఈ అక్కని …. చమ్పేయ్ ….. అమ్మ ….” అంటూ అంత ఎగ తోస్తున్న కూడా ఇంకా నడ్డి పైకి ఎత్తి ఎదురు కొట్టటానికి ప్రయత్నిస్తూ …. ఉంది

loading…

మా పెదనాన్న బూరుగు దూది పరుపు టేకు మంచం చేయించటం వాళ్ళ నేను ఎంత గట్టిగ దెంగుతున్న కదలటం లేదు.మా అక్క పూకు మీద దెబ్బ గట్టిగ పడుతోంది .మా అక్క కూడా నాకు తగ్గ కుండా తన రెండు చేతులు తన తొడల మధ్య నుంచి పెట్టి నా నడుము పట్టుకొని నన్ను తనలోకి కలుపు కోవాలి అని చూస్తోంది.నేను కూడా ఒక సారి మా అక్క పెదాలు ఒక సారి తన సళ్ళు చీకుతూ ఒక 20 నిమిషాలు దెంగి దెంగి .. తనలో ఎనిమిది సార్లు అలలు అలలు గా కార్చేసు కొన్నాను .అక్క కూడా నాతో సమానంగా కార్చుకొంది ఇంకోసారి.అలా నేను మా అక్క ఎంతసేపు పడుకొన్నామో తెలియదు కానీ …ప్రస్తుతం:
మేము : కళ్ళు తెరిచే సరికి బయట మాపెద్దమ్మ; బావ మాటలు వినిపిస్తున్నాయి . మాబావ: “అత్తయ్య గారూ , ఒక్కసారి స్వామిజి ఇచ్చ్చిన ఈ ప్రసాదం ఇచ్చ్చి , మేము కలిస్తే వెంటనే పిల్లలు పుడతారు . మీరు ఎదో ఒకటి చేసి మమ్మల్ని కలపండి . హేమంత్ గాడు ఎదో ఒకటి చెప్పి ఒప్పిస్తాడు అన్నారు కదా ? లోపల ఏమి జరుగు తోందో ఒక్కసారి చూసి ఒప్పించండి . మీకు పుణ్యం ఉంటుంది . ” అని బతి మాలుతూ వున్నాడు .నేను; ఇంక ఎప్పుడైనా వాళ్ళు లోపలకు రావచ్చూ అని పైకి లేద్దాం అనుకొన్నా . కానీ మాఅక్క; తన రెండు కాళ్ళు నా నడుము పై వేసి నన్ను బిగించి పట్టుకొని వుంది . ఇంతలో బయట మాపెద్దమ్మ; “అల్లుడు గారు , మీ మాట కాదన గలన , కానీ, మీ మావయ్య గారు వచ్ఛే సమయం అయ్యింది . మరి …. ఏదైనా మొదలు పెట్టినా తొందరగా ముగించు కోవాలి లేదంటే అయన కోపం తెలుసు కదా ???” అనే సరికి … మాబావ; “లేదు … లేదు …. అత్తయ్య గారు …. ఆలా ఎప్పటికి జరుగదు …. మీతో ఇంత సేపు మాట్లాడాను కనుక … కొంచెం సిగ్గు వదిలి చెపుతున్నా …. ఆ ప్రసాద మహత్యం వల్ల … తనకు పుల్లలు పుట్టాలి అంటే … ఒక్కసారి తనలో కార్చుకొని వెళ్ళిపోతాను … కేవలం 10 ని మాత్రమే “” మాపెద్దమ్మ: “10 ని లేనా …? అని చిరాగ్గా. మనసులో మాత్రం హేమంత్ గాడు మధ్యాహన్నం నుంచి దాని పూకు లోనే నాన పెట్టి పడుకొన్నాడు . నా అల్లుడేంటి 10 ని అంటున్నాడు . ఏమైనా ఆనుతుందా నా కూతురుకి . అనుకొంటూ తనలో తానే .. ఏది ఏమైనా అల్లుడిని ఒకసారి ఎక్కించి తీరాలి లేదంటే . హేమంత్ గాడు దెంగిన దెంగుడికి తప్పకుండా కడుపొచ్ఛేస్తుంది . దానికి ఊరిలో గౌరవం లేకుండా పోతుంది .. అని అనుకొంటూ ఉండ గానే ..బావ ; “ఏమిటి అత్తయ్య గారూ 10 ని అనగానే ఆశ్చర్యం గా ఆగిపోయారు . మావయ్య గారు అంతసేపు వుందా లేరా ? “అని గర్వం గా అనే సరికి . మాపెద్దమ్మ; తన మనసులో ‘ఏడిశావులే , 10 ని ఏమూలకి ఆనుతుంది రా … ఛి … ఛీ …. ఎలాంటి మొడ్డ లేని వాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసామేమిటి రా నాయన .. సరేలే … ఎదో హేమంత్ గాడి పుణ్యమా అని ఎదో ఆ కడుపున ఒక కాయ కాస్తే దానిని చూసుకొని … ఈ పిచ్చిది ఎదో బతికేస్తుంది …. ‘ అనుకోని పైకి మాత్రం“ఊరుకోండి అల్లుడు గారు , మీరు కుర్రాళ్ళు …. మీ మాంగారు పెద్దాయన … తేడా లేదు …. సరే కానీ …. నేను లోపలి వెళ్లి … మీ ఆవిడను … మీ బావ మరిది ఎంత వరకు ఒప్పించ గలిగాడో చూసి వస్తా …. ఒప్పుకొంటే …. మిమ్మల్ని తీసుకు వెళతా … కానీ మరీ … 10 ని నలిపేస్తాను అంటే కష్టమేమో … తట్టుకో లేదు పిల్ల …. అసలే ఇంకా కన్య గానే వుంది అని మీరే చెప్పారు కూడా …. చూసుకోండి … కొంచెం తొందరగా అవగొట్టు కొండి మరి … మీ మావయ్య గారు వస్తే కష్టం .. ”బావ ; “అలాగే అత్తయ్య గారు తొందరగా ముగిస్తాను లెండి … “అని అన్నాడు … మాపెద్దమ్మ; “ఏది ఎదో అరటి పండు ప్రసాదం తెచ్చ్చారు కదా ఇస్తే … మీ ఆవిడకి ఇచ్చి … తయారు చేస్తాను … ” అని అడిగింది … దానికి మాబావ: “అయ్యో అత్తయ్య గారు కలవటానికి ముందు కలిసే వాడు ఇస్తే వాని వాళ్ళ పిల్లలు పుడతారు అని స్వామిజి చెప్పారు . ” అని అన్నాడు .
ఇది మేము కూడా లోపలినుంచి విన్నాము .. ఇప్పుడు పెద్దమ్మ లోపలి వస్తుంది అని మాకు అర్ధం అయింది కానీ అక్క నన్ను వదల లేదు …
పెద్దమ్మ; “మీ చేదస్తం మీరును , ఇప్పుడు నేను ఇస్తే నా వాళ్ళ మీ ఆవిడకు పిల్లలు పుడతారా ఏమిటి . ఇలా ఇవ్వండి .. మీరు ఇస్తే తాను తీసుకొంటుందో లేదో … ఈ పండు మహత్యం వాళ్ళ అయినా మనసు ఏమైనా మారుతుందేమో చూద్దాము ” అని మా బావ దగ్గర నుంచి ఆ పండు తీసుకొని మా గదిలోకి వచ్చింది . మమ్మల్ని అలా చూసి నోటిమీద చేయి వేసుకొని … !!!!!!“అవ్వా ఎవరైనా చుస్తే నవ్వి పోతారు … ఏమిటే అది … ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నావు … ” అని మా అక్క ను అడిగే సరికి ..మా అక్క; కోపంగా ఎదో చెప్పాలి అని నోరు తెరుస్తుంటే …నేను’; వెంటనే … తన పెదాలు నా పెదాలతో మూసి .. ఆగ మన్నట్లు చెప్పి .. “అక్క పెద్దమ్మ మన మంచి కోరు కొనేదే కానీ చెడు కాదు కదా ? ఒక్క సారి ఏమి చెపుతుందో విను తరువాత మాట్లాడు ” అని చెప్పే సరికి . మా అక్క కూడా వినటానికి రెడీ అయింది . అప్పుడుమా పెద్దమ్మ ;”ఒసేయ్ ముందు వాడిని లేవనీయి నీ మీద నుంచి .. ” అనింది .. మాఅక్క ; నన్ను వదల లేక వదల లేక వదిలి .. తన కాళ్ళు నా నడుము మీద నుంచి తీసింది . అప్పుడే మా అక్కకు పెట్టిన ముద్దు వలన నా మొడ్డ నిక్కి బిగిసి పోయింది .నేను;కూడా పైకి లేవక పొతే బాగోదు అని మెల్లిగా పైకి లేచి మా అక్క కాళ్ళ ముందు కూర్చొని వున్నా .. ఇంకా నా మొడ్డ బయటకు మాత్రం తీయలేదు … సీసా కు బిరడా కొట్టి నట్లు … బయటకు ఒక్క చుక్క కూడా పడకుండా పొడిగా వుంది …. అలా ఆ మంచాన్ని ఎవరైనా చుస్తే …. ఇప్పటి వరకు ఎవరో చిన్న పిల్లలు ఆడుకొని దుప్పటి నలిపి నట్లు వుంది కానీ …. ఇద్దరు కోడే నాగుల్లా బుసలు కొడుతూ … మసకలాడారని అనిపించదు …. అది చూసి మాపెద్దమ్మ …; “ఒరే బంగారం …. ఇంకా బయటకు తీయరా ….” అనింది … మా పెద్దమ్మ ఆలా ముద్దుగా అనే సరికి నాకు కొంచెం సిగ్గుగా అనిపించింది .. వెంటనేనేను; నా మొడ్డ బయటకు తీసుంటే నా మొడ్డ పైన వున్న రసాలు అన్ని మా అక్క పూకు పెదవులు గట్టిగా పట్టు కోవటం వల్ల శుభ్రంగా తుడిచేసినట్లు బయటకు వస్తోంది … అది చూసి మాపెద్దమ్మ; గుటకలు మింగుతూ నా మొడ్డ , మా అక్క పూకు వంకే చూస్తూ …. వుంది …నేను; అలాగే నెమ్మదిగా నా మొడ్డ తీస్తూ ఉంటే … మా అక్క పూకు పెదాలు బయటకు వస్తూ ఉంటే …. మా అక్క మాత్రం తన కళ్ళు మూసుకొని … బాధా ఆనందం అనుభవిస్తూ వుంది …. అలా నా మొడ్డ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తూ … ఆఖరున గుండు బయటకు రావటానికి మాత్రం “టప్ ….. ” మని పెద్దగా కార్క్ ఓపెన్ చేసినట్లు వచ్ఛే సరికి అదే సమయానికి మా అక్క కూడా “హా …. ” అని మూలిగింది … నా మొడ్డ తో పాటే ఎదో గాజు నేతి సీసా పగిలితే నేయి అంతా ఒక్కసారిగా పడ్డట్లు … అప్పటి వరకు నేను కార్చిన మొత్తం రసం మంచం మీద ముద్దగా పడి అటు … ఇటు .. పాకుతుంటే ….. అది చూసి …. మాపెద్దమ్మ ; కళ్ళల్లో ఎర్రని జీర బయలు దేరింది ….నేను; మాత్రం మా పెద్దమ్మ కళ్ళల్లోకి చూస్తూ తన చీర కొంగులాగి . నా మొడ్డకు మిగిలిన రసాలను తుడుచు కొని … చీర కొంగు తన ముఖం మీదకు విసిరే సా … మాపెద్దమ్మ; కూడా నేను మాత్రం తక్కువా అన్నట్లు … అదే చీర కొంగుతో తన ముఖానికి పట్టిన చెమట తుడుచుకొని …. తన గుండెల నిండా నా మదన రసాల సువాసనలు పీల్చుకొని… చీర కొంగు సరి చేసుకొని … “ఏమే దుర్గా చేసింది చాలుకాని … లేచి ముందు బట్టలు కట్టుకో మాట్లాడాలి … “అనింది
ఈ రోజు అప్డేట్ అయినా సెక్స్ వీడియోస్
ఈ రోజు అప్డేట్ అయినా సెక్స్ స్టోరీస్

ముందు మీ లతక్కాను దేంగు బాబు.. దాని పూకు ఫ్రెష్.

Telugu sex stories

నా పేరు అజయ్... నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను... ఈ ఇన్సిడెంట్ మా అన్న ఎంగేజ్మెంట్ ఫంక్షన్ లో జరిగింది. ఎందుకంటే అప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్ కాబట్టి.
నేను మా ఊరు వెళ్ళాను. లతక్కాడ మా పెదనాన్న, పెద్దమ్మ, అన్న, లతక్కా వుంటారు. మా లతక్కా నాకన్నా 4 యియర్స్ పెద్దది. మా ఊరు పక్కన ఉన్న టౌన్ లో డిగ్రీ చదువుతుంది. చూడటానికి దాదాపు 5 ఫీట్ హైట్ ఉండి, వైట్ కలర్ లో 50kgs వేట్ తో అందంగా ఉంటుంది. సల్లు మాత్రం బాగా పండిన మామిడి పల్లంత లావుగా ౩౦-32 సైజు లో ఉంటాయి.మా లతక్కా నడుస్తుంటే దాని నడుము అటూ ఇటు కదులుతూ పిర్రలు డాన్స్ చేసేవి.లతక్కా ఎప్పుడూ లంగా వోని వేసుకునేది. ఇంట్లో పని చేస్తున్నపుడు పైట సందులో నుంచి సల్లు చూసి నా మొడ్డ లేచేది.. కానీ ఏమి చేయలేక చేత్తో కొట్టుకుని సరేపెట్టే వాడిని. మా అన్న ఎన్గేజేమేంట్ ఫంక్షన్ కు రెండు రోజుల ముందు నుంచే బందువులు రావడం స్టార్ట్ చేసారు. ఇల్లంతా కొత్త కొత్త అమ్మాయిలతో సందడిగా వుంది. నేను మాత్రం ఆ సందడిలో అమ్మయిల సల్లను, పిర్రాలను టచ్ చేసేవాడిని.ఎవరూ పట్టించు కొనేవారు కాదు. ఆరోజు మార్నింగ్ మా లతక్కా సిటీ నుంచి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వస్తుంది... నేను వెళ్లి తెసుకొని వస్తా.. అని పక్కనున్న టౌన్ కు వెళ్ళింది. ఆఫ్టర్‌నూన్ లంచ్ తరువాత నేను టూ వీలర్ తీసుకొని మా పండ్ల తోటకు వెళ్లి ఈవ్నింగ్ వస్తుంటే మా లతక్కా, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ బస్సు దిగి నడుచుకుంటూ వురులోకి వేస్తున్నారు.. వెనక నుంచి మా లతక్కాను చుస్తే దాని గుద్ద డాన్స్ చేస్తుంది. మా లతక్కా ఫ్రెండ్ పంజాబీ డ్రెస్ వేసుకుంది. అంతగా వుగటంలేదు.. వాళ్ళ గుద్దలను చూస్తూ దగ్గరికి వచ్చి ఆగాను.. మా లతక్కా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కు మా తమ్ముడు అజయ్ అని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది. ఆమె తన పేరు రూపా అని చెప్పి షాకెహంద్ ఇచ్చింది. మా లతక్కా నువ్వు వెళ్ళు, మేము నడుస్తూ వస్తాము అంది. నేను సరే అని వెళ్తుండగా రూపా ఆగు అంది. అప్పుడే చేకటి పడింది..మేము బైక్ మీద వస్తాము అంది. దానికి లతక్కా ముగ్గురం ఒక బైక్ లో ఎలా వెళ్తాము అంది.. పరవాలేదు ఎలాగైనా వెళ్దాము అంది రూపా.. ముగ్గురము ఒకే బైక్ లో కూర్చున్నాము. ముందు నేను, వెనకాల రూపా పంజాబీ డ్రెస్ కాబట్టి అటూ ఇటూ కాళ్ళు వేసుకొని నన్ను ఆనుకొని కూర్చుంది. చివర మా లతక్కా లంగా వోని కాబట్టి ఒక సైడ్ లో కూర్చుంది. లతక్కాడి నుంచి దాదాపు మా ఇల్లు రెండు కేయెమ్ ఉంటుండి. రోడ్ సరిగ్గా లేదు... స్లో గా వెళ్తుంటే రూపా సల్లు నా వీపుకు తాకుతున్నాయి... నా మొడ్డ పూర్తిగా లేచి డాన్స్ ఆడుతుంది. ఒక చోట గుంట రావడంతో సడన్ గా బ్రేక్ వేసాను. రూపా పూర్తిగా నాపై పడింది. తన రెండు చేతులని నా తొడలపై వేసింది. సల్లు బలంగా నన్ను వత్తుకున్నాయి. అయినా ఏమే పట్టించు కోకుండా లతక్కా, రూపా ఏవో వాళ్ళ కాలేజీ విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నారు. అలాగే ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళను దింపి.. బాత్‌రూమ్ లోకి వెళ్లి HP కొట్టాను.
 రాత్రి డిన్నర్ చేసుకొని సమ్మర్ కాబట్టి పడుకోవడానికి డాబా పయకి ఎక్కాను.. ఇళ్ళు మొత్తం అమ్మాయిలు. వాళ్ళని చుస్తే దేన్గులాట తెలిసిన నా మొడ్డ ఆగడంలేదు. సంధ్య తో దేన్గులాడిన సంగతులు ఆలోచిస్తూ నా మోడ్డను చేతులో పట్టుకున్నాను. ఎవరో వస్తున్నట్టు సౌండ్ వస్తే నిద్ర పోయినట్టు నటించాను. తీరా చుస్తే.. లతక్కా, రూపా వచ్చి నా పక్కన బెడ్ రెడీ చేసి పడుకున్నారు. లతక్కా నన్ను రెండు .మూడు సార్లు పిలిచింది. అయినా నేను పలకలేదు..నిద్ర పోయాను ఆనుకొని వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం స్టార్ట్ చేసారు. కొంత సేపటి తరువాత చిన్నగా కళ్ళు తెరిచి చుస్తే.. న పక్కన లతక్కా పడుకొని ఉంది. లతక్కా పక్కన రూపా కుర్చుని ఏంటి సరళా సంగతులు అని అడిగింది.
 లతక్కా: విలేజ్ లో ఏమి ఉంటాయే.. నువ్వు చెప్పు సిటీ సంగతులు అంది.
రూపా: అన్ని మాములే.. సిటీ లో వుంటే నా బాయ్ఫ్రెండ్ తో మజా చేసేదాన్ని. రాను అంటే... వినకుండా పిలిపించావు.. సరే ఇక్కడ ఎవరినైనా అరేంజ్ చెయ్యే..
లతక్కా: ఓయ్.. ఇది సిటీ కాదు.. విలేజ్ ..! ఇక్కడ అలాంటివి ఏమి కుదరదు.
రూపా: మరి ఎలాగా... ? నాకు గుల ఎక్కువ.. అంది.
లతక్కా: నీకు గుల ఎక్కువ అని నాకు తెలుసు.. అయినా ..ఈ వారం రోజులు.. చెయ్యి తో పని కానివ్వు.
రూపా: నా పూకు చేతులకి మాట వినడు.. బలమైన మొడ్డ దెబ్బ పడితే కానీ.. గుల తీరదు.. అని మా లతక్కా పైట జరిపి సల్లపై చెయ్యితో మెల్లగా నొక్కింది.
లతక్కా: ఉంమ్మ్.. అని మూలిగింది.
రూపా: సరే.. ఇంతకీ.. నీ పూకు సీల్ ఓపెన్ చేసావా లేదా అంది.
లతక్కా: లేదే.. ఈ విలేజ్ లో ఏమి చేసినా.. అందరికి తెలుస్తుంది.
రూపా: ఒక్క సరి సిటీ కి రావే.. నేకు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండే ఓపెనింగ్ చేయిస్తాను అని లతక్కా బ్లౌసే హుక్స్ తీస్తుంది.
లతక్కా: నేను రెడీ అంటే ఎక్కడైనా చాలామంది వున్నారు..నన్ను దేన్గడానికి.
రూపా: ఎవరో ఎందుకే.. నీ సల్లు చూస్తుంటే నాకే దేన్గాలని ఉంది..అని లతక్కా సల్లని..రెండు చేతులతో బలంగా పిసికింది.
లతక్కా: ఒసేయ్... చిన్నగా.. నొప్పి చేస్తుండే.. అయినా.. నువ్వు నన్ను ఎలా దేన్గుతావు..? నీకు సులలి లేదుగా..అంది.
రూపా: ఎందుకే..అప్పడప్పుడు ఎవరితోనన్నా ఇలా చేస్తే..బడగ వుండదు.. అయినా...ఏందే.. నీ సల్లు ఇంట మెత్తగా వున్నాయి అంది. ఈ స్సున్స్ చూస్తున్న నాకు..చేతిలోనే. కారెంత ఫుల్ గా చేచింది నా మొడ్డ.
లతక్కా: ఉమ్మ్...అహ్హ.. అని గట్టిగ ములిగి..
రూపా తలని..తన సల్లకి వత్తుకుంది.
రూపా: మెల్లగా... పక్కన..మీ తమ్ముడు లేస్తాడు..అని లతక్కా రెండు చేతులని పైకి పెట్టి పూర్తిగా లతక్కా మీద పడుకొని కినకి జరిగి లతక్కా బొద్దులో నాలుక పెట్టి ముద్దుపెట్టింది.
లతక్కా: రూపా... ఇంకా చలే.. అజయ్ లేస్తాడు అంది.
రూపా: అవును..నీకు తమ్ముడు లేదు కదా... మరి అజయ్ ఎవరు అంది..
లతక్కా: మా బాబాయ్ వాళ్ళ అబ్బాయి. హైదరాబాద్ లో వుంటాడు అంది.
రూపా: సిటీ లో నా.. ఐతే ..దేన్గడం స్టార్ట్ చేసే వుంటాడు అంది.
లతక్కా: ఒసేయ్..ఎం మాటలే..చిన్నపిల్లోడు.. అంది.
రూపా: ఒక సరి ట్రై చేద్దామ..చిన్న పిల్లోదో కాదో..
లతక్కా: వద్దే.. వాడు నా తమ్ముడు.
రూపా: నీకు తమ్ముడు..నాకు కాదు...ఒక సరి ట్రై చెయ్యనా..
లతక్కా: రూపా... వద్దు.. వాడు ఎవరికిన చెబుతాడు...
రూపా: ఎవరికే..చెప్పాడు.. నువ్వు తెన్సే ఫీల్ అవ్వకు.
లతక్కా: సరే.. నీ ఇష్టం ..జాగ్రత్త..
రూపా: మా లతక్కా పై నుంచి లేచి నా దెగ్గరగా వచ్చి.. దుప్పటి కొద్దిగా పైకి లాగి..తొంగి చూసింది.. లోపల న మొడ్డ బాగా లేచి చేతిలో నుంచి బయటకు వచ్చింది. దాన్ని చూసి లతక్కాతో చిన్న పిల్లడు అవ్వవు.. ఇది చూడు.. గాడిద మొడ్డ లాగ ఎంత వుందో..
లతక్కా: అవునే.. దాన్ని చూస్తుంటే..నా పూకు జరా జరా అంటుంటే...
రూపా: ఓయ్.. వాడు నీ తమ్ముడు.
లతక్కా: తమ్ముడు తరువాత...ముందు..నేను దేన్గించుకుంట అని రూపా వెనకాల వచ్చి దాని సల్లు బలంగా పిసికింది.
రూపా: ఆగవే.. ముందు వాణ్ణి లేపాలి..నువ్వు బ్లౌసే వేసుకో..
లతక్కా: ఎందుకు.. ఎలాగో.. ఇప్పుడు వేప్పాలి కదా...
రూపా: తొందర పడొద్దు..ఇలాగే దేన్గించుకుంటే చుట్టూ అందరికి కనిపిస్తాము.. ఆ మూల రూం లోకి వెళ్దాము.
లతక్కా: సరేలే..అని టక టక లతక్కా బ్లౌసే సరి చేసుకొని బెడ్ తెసుకొని రూం లోకి వెళ్ళింది.. ఎదంహ చూస్తూ వింటున్న నాకు చాల ఆనందంగా ఉంది.. ఒకే రోజు రెండు పుకులు దేన్గొచ్చు అని.
రూపా: అజయ్.. అజయ్.. అని పిలిచింది.
నేను: నిజంగా నిద్ర లోనుంచి లేచినట్టు.. ఏంటి లతక్కా అన్నాను.
రూపా: నేను..మీ లతక్కా ఆ రూం లో పడుకున్నాము.. కొంచం బయంగా ఉంది.. నువ్వు తోడుగా రావా..అంది.
నేను: స్టొరీ మొత్తం తెలుసు కాబట్టి..సరే లతక్కా..పదంటి... వస్తాను అని లేచి బెడ్ తెసుకొని రూం లోకి వెళ్ళాను.. అక్కడ మా లతక్కా బెడ్ రెడీ చేసింది. నేను వెళ్లి గోడ సైడ్ పడుకున్నాను.
లతక్కా: రూపా.. డోర్ లాక్ చేసి వచ్చి పడుకో అంది.
రూపా: డోర్ లాక్ చేసి మా ఇద్దరి మద్య వచ్చి పడుకుంది. ఒక ట్వెంటి మిన్ తరువాత రూపా నా మొడ్డ దగ్గర చెయ్యి వేసింది. ఆల్‌రెడీ నా మొడ్డ లేచే ఉంది. రూపా చేసిన పనితో పూర్తిగా లేచి స్టరిఘ్త్ గా నిలబడింది. దాన్ని చేత్తో పట్టుకొని ముందుకి వెన్నకి ఆడించింది. నేను రూపా వైపు తిరిగి తన సల్లపై చెయ్యి వేసి కుడి వైపు సల్లని బలంగా పిసికాను... అంతే అది గట్టిగా ..అబ్బా................అని అరిచింది దాంతో మా లతక్కా లేచి ఏమైందే అని లైట్ వేసింది. అక్కడ జరుగు తున్న సీన్ చూసి (న మోడ్డను రూపా పట్టుకొంటే నేను దాని సల్లని పిసుకుతున్నాను) తన పైట తీసి బ్లౌస్ విప్పుతుంటే నేను లేచి కూర్చున్నాను. రూపా లేచి నా వొళ్ళో కూర్చుంది. నేను దాని డ్రీస్ లో చేతులు పెట్టి సల్లని పిసుకుతున్నాను. లతక్కా లంగా కూడా విప్పి నా వెనకాల కూర్చొని నన్ను హత్తుకుంది.లతక్కా సల్లు చాలా మెత్తగా నా వీపుకు వత్తుకున్నాయి. అజయ్ ముందు నన్ను దేంగు. ఆ లంజది చాల మందితో దేన్గేచుకుంది అంది. రూపా నా వైపు తిరిగి లిప్ తో లిప్ కిస్ పెట్టి ముందు మీ లతక్కాను దేంగు బాబు.. దాని పూకు ఫ్రెష్ అంది.
రూపా లతక్కా కాళ్ళను దూరంగా జరిపి పూకు రెమ్మల మీద నాకుతుంది. లతక్కా అరుస్తుంటే నోట్లో నోరు పెట్టి లాంగ్ కిస్ ఇచ్చాను. కొద్దిసేపటికే రూపా లేచి అజయ్ కాండమ్ ఉందా అంది. నేను లేదు అన్నాను. లతక్కా ఇప్పుడు అది ఎందుకు అంది. అది లేకుండా దేన్గించుకుంటే కడుపు వస్తుందే అంది రూపా. ఒక సారి దేన్గించుకుంటే ఏమీ కాదులే అంది లతక్కా. ఒసే నీయమ్మ అట్లా వొద్దు తొందర పడొద్దు. నా బాగ్ లో వున్నాయి తెస్తాను అని లేచి డ్రెస్, హైర్ సరి చేసుకొని వెళ్తుంటే రూపా కొంచం కోకనట్ ఆయిల్ టిన్ తీసుకొని రా అన్నాను. రూపా చిన్నగా నవ్వి నేను వచ్చే వరకు దాని పుకులో పెట్టొద్దు అని చెప్పి వెళ్ళింది. లతక్కా ఆయిల్ ఎందుకు అంది. నీది ఫ్రెష్ పూకు కాబట్టి మొడ్డ దురేటప్పుడు మంట నొప్పి వుంటై. ఆయిల్ వేస్తె స్మూద్ గా లోపలి పోయిద్ది అన్నాను. లతక్కాను నా వొళ్ళో నుంచి లేపి నేను నిలబడి నా ఫాంట్ తీసి పూర్తిగా నగ్నంగా నిలబడ్డాను. లతక్కా ఒకటి అడుగుతాను చేస్తావా అన్నాను. చెప్పు తమ్ముడు నువ్వు ఏది అడిగినా కాదనను అంది. నా మొడ్డ చీకుతవా అన్నాను. చీకుతా కానీ నాకు సరిగ్గా రాదు కొంచం నేర్పించు అంది. ఐతే, దగ్గరకురా అన్నాను .అలాగే మోకాళ్ళపై నా దగ్గరకు వచ్చింది. రెండు చేతులు నా నడుమును పట్టుకోమని నోరు తెరవమన్నాను. నోరు తెరేస్తే ఆ నోటి లోకి నా మొడ్డ రెండు ఇంచస్ పెట్టి చీకు అన్నాను. ఫస్ట్ సారి కనుక బయటకి వచ్చింది.. మళ్లీ పెట్టుకోమని నేను మోడ్డను ముందుకు వెన్నక్కు ఆడించాను. ఒక ఫైవ్ మిన్ తరువాత దాని తలని నా రెండు చేతులతో పట్టుకొని నా మోడ్డను మొత్తం లతక్కా నోట్లోకి పెట్టి తీస్తూ వుంటే రూపా వచ్చి అది చూసి లతక్కా వెనకాల కూర్చొని సల్లు పిసుకుతూ ఒక చేత్తో పుకులో వేలు పెట్టి లంజ చీకు నీ తమ్ముడి మొడ్డ బాగుందా అని అడిగింది.. లతక్కా నా మోడ్దని బయటకు తీసింది. అది దాదాపు తొమ్మిది ఇంచ్ లు పెద్దగా ఉంది. లతక్కా చీకడం వల్ల నరాలు తేలి ముందు ఎర్రగా మారింది. దాన్ని చూసి రూపా వచ్చి ఒకే సారి మోడ్డను మొత్తం నోట్లో పెట్టుకొని చీకడం స్టార్ట్ చేసేంది. నేను రూపా వద్దు నువ్వు అలా చేస్తే నాది కారిపోతుంది అన్నాను. లతక్కా రూపా వద్దకు వచ్చి చాలే వాడేది కరుతుందే అంది.రూపా నా మొడ్డ వదిలి డోర్ లాక్ చేసి తన డ్రెస్ తీసింది. అంతవర కూ డ్రెస్ లోఉన్న సల్లు బయటకు వచ్చాయి. దాని సల్లు లతక్కా సల్ల మాదిరిగానే వున్నాయి. రూపా దగ్గరికి వెళ్లి గట్టిగ హత్తుకున్నాను. అలాగే వెనక్కి జరిపి రూపాని గోడకు ఆనించి కొంచం వొంగొని దాని సల్లను చేకుతుంటే అజయ్ ముందు మీ లతక్కాను దేంగు తరువాత నన్ను అంది.రూపా కింద నుంచి తెచ్చిన కాండమ్ తీసి లతక్కాకు ఇచ్చి దీన్ని వాడి సుల్లికి తొడుగు అంది. లతక్కా నాకు రాదు నువ్వే తొడుగు అంది. రూపా వచ్చి నా మోడ్డకు కాండమ్ వేసింది. నీను లతక్కా పడుకో నీకు శోబనం చేస్తా అన్నాను, కింద వెల్లకెల పడుకొని కాళ్ళు దూరం చేసేంది. రూపా లతక్కా కాళ్ళ మద్య దూరి దాని పూకు నాకుతుంది.
లతక్కా వెనక నుంచి లేచి వచ్చి రూపా వెనకాల నుంచి దాని సల్లను పట్టుకొని డార్లింగ్ జరుగు నా తమ్ముడుతో నేను ముందు దేన్గించుకుంట అంది. రూపా లేచి నా షర్ట్ విప్పి మా లతక్కాను నా వొళ్ళో కూర్చో పెట్టి దాని పంట్‌య్ లాగేసింది. నేను లతక్కా సల్లను పట్టుకొని బలంగా పిసుకుతూ దాని మీద ముద్దులు పెడుతుంటే లతక్కా అహ్హాఆ................ అబ్బా............ అని ములుగుతుంది.
ఒసే...... రూపా నువ్వు జరుగు నా తమ్ముడు దేన్గుతాడు అంది. ఆగవే లంజ అసలే నీ తమ్ముడిది గాడిద మొడ్డ. అది దురాలంటే నీ పుకులో కొంచం ఆయిల్ వేయాలే అంది. నీ తమ్ముడు చాల సీనియర్ అందుకే లతక్కా పూకు మంట లేస్తుంది అని ఆయిల్ తీసుకొని రమ్మన్నాడు. ఎంత మందిని దేన్గావు రా అని అడిగింది. ఒక్కదాన్నే లతక్కా అన్నాను. నేను నమ్మను అంది. రూపా పక్కకు జరిగి నా సుల్లికి ఒక ముద్దు పెట్టి దెంగురా మీ లతక్కాను అంది. నేను లతక్కా మీద పడుకొని ముద్దులు పెట్టి సల్లను గట్టిగా పిసికి నా మొడ్డతో లతక్కా పూకు మీద వత్తుతుంటే ...ఆగలేను దెంగురా అంది. మీ లతక్కా ఫస్ట్ సెక్స్.. తొందరగా పెట్టు.. లేదంటే నీ మొడ్డ దురకుండానే కారిపోతుంది అంటూ అక్కడే వున్న వేస్ట్ క్లాత్ ని తెచ్చి లతక్కా గుద్ద కింద వేసేంది. అవన్నీ ఎందుకు అని లతక్కా అడిగింది. ఇప్పుడు కాదు దెంగుతం మొత్తం అయిపోయిన తరువాత నీకు తెలుస్తుంది అన్నాను. లతక్కా కాళ్ళు దూరంగా జరిపి నా సుల్లిని పూకు సందులో పెట్టి పైకీ కిందకు రాస్తూ మద్యలో పెట్టి చిన్నగా తోసాను. ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోనికి వెళ్ళింది రూపా నా పిర్రలను మసాజ్ చేస్తూ చిన్నగా పెట్టు తమ్ముడూ మీ లతక్కా 20 యియర్స్ నుంచి ఎవ్వరకు ఇయ్యనిది నీకు ఇచ్చింది అంది. నేను మరో సారి తోసాను. ఈసారి వన్ ఇంచ్ లోనికి వెళ్ళింది. లతక్కా అప్పుడే వద్దురా నొప్పిగా ఉంది బయటకు తీయి అంది. నేను ఏమికాదు లతక్కా కొంచం ఆపుకో చాల సమ్మగా ఉంటుండి అన్నాను. లతక్కా సరే చిన్నగా పెట్టు అంది. నీను మరో సారి స్ట్రోక్ ఇస్తుంటే వెనక రూపా ఒక్క సారి బలంగా కిందకు తోసింది. అంతే నా మొడ్డ మా లతక్కా పూకు చీల్చుకుంటూ సగానికి పైగా లోనికి వెళ్ళింది .
లతక్కా అబా...... ఆహా.....మంట.. వొద్దు..! సుల్లిని బయటకు తెయ్యరా...! అని గట్టిగా అరుస్తుంటే రూపా వచ్చి లతక్కా నోరు మూసి లంజదానా.. ఎందుకు అరుస్తావు పక్కన ఎవరన్నా వుంటే మన పని అయిపోతుంది అని.., దేంగు లంజ దాని పూకు పగిలి రక్తం రావాలి అంది. వొద్దులే లతక్కా బాద పడుతుంది.. రేపు దేన్గుత అన్నాను. అంత సీన్ లేదు. రేపు కూడా మీ లతక్కా ఇలాగే బాధపడుతుంది.. టైం వేస్ట్ చేయ కుండా దెంగు అంది.
నేను నా బలమంతా తీసుకొని గట్టి స్ట్రోక్ ఇచ్చాను. ఈసారి నా మొడ్డ అంతా మా లతక్కా పూకులో ఉంది. బాధతో విల విల లాడుతూ కళ్ళలో నీళ్ళు కారుతున్నాయి. అది చూసి నేను రూపా లతక్కాను వొదులు అన్నాను. లతక్కా మీద ప్రేమ చాలానే వుందే. ఏమవ్వదులే.. ఫస్ట్ సెక్స్ చాలా బాదగా ఉంటుందే.. తరువాత సుకంగా ఉంటుండి..నన్ను ఫస్ట్ నా బాయ్ఫ్రెండ్ దెంగినప్పుడు నేను కూడా ఇలాగే అరిచాను అని చెబుతూ లతక్కా నూరు తెరిచింది. లతక్కా నన్ను, రూపా ను బండ బూతులు తిట్టింది.

లతక్కా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అని అడిగా... మంటగా ఉంది అని కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి. కొంచము ఓర్చుకో తగ్గుతుంది అన్నాను. రూపా ఆయిల్ టిన్ తీసుకొని కిందకు వచ్చి నా సుల్లిని బయటకు తీయమని చెప్పింది. నేను చిన్నగా సుల్లిని బయటకు లాగాను. నా మోడ్డకు ఆయిల్ రాసి లోనికి తోసాను కొంచం ఫ్రీగానే వెళ్ళింది. మళ్లీ తీసి ఆయిల్ రాసి లోనకు తోసాను. అప్పుడు చాలా ఫ్రీగా వెళ్ళింది. రూపా వచ్చి లతక్కా సల్లకు ముద్దు పెడుతూ ఎలా వుందే అని అడిగింది. లతక్కా చిన్నగా నవ్వి సమ్మగా వుందే అంది. తమ్ముడూ దెంగు మీ లతక్కా పూకు రసాలు కారాలి.. కామన్.. స్టార్ట్ అంది. నీను చిన్నగా ఊగడం స్టార్ట్ చేశాను మా లతక్కా ఏయేఏ..హాఆ,,, అబా........అని మూలుగుతూ తన రెండు కాళ్ళని నా నడుము పై వేసేంది. రూపా లతక్కా సల్లు చీకుతూ దెంగురా...... దెంగు లంజది ఇన్ని రోజులు పూకు రసాలు కారకుండా దాచుకుంది.. నువ్వు ఆ రసాలు కారగొట్టు.. ఇంకా స్పీడ్ పెంచు.. దెంగు అంది. నేను ఇంకా కొంచం స్పీడ్ పెంచాను. లతక్కాను దేన్గుతుంటే ఆ సుఖానికి తట్టుకోలేక ఆహ్.....అబ్బాఆఆ........... అని అరుస్తూ గుద్ద లేపి దేన్గిచుకుంటుంది. రూపా లతక్కా సల్లు పిసుకుతూ దెంగు ఇంక స్పీడ్ గా దెంగు. మీ లతక్కాది కారిపోతుంది అంది, లతక్కా అప్పుడే వద్దు నాది కరలేదు అంది. నీ దేన్గుడుకి మీ లతక్కా చాలదు తమ్ముడూ నన్ను దెంగు అంది రూపా. ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలాగే దేన్గుతూ లతక్కా నీది కారిపాయిందా లేదా అన్నాను, మీ లతక్కాది మొత్తం కారింది కాని మోడ్దని మీ లతక్కా పూకులో నుంచి తెసి ఈ అక్క పూకులో పెట్టు అంది రూపా. నేను దెంగటం ఆపి మా లతక్కా మీద పడుకొని ..లతక్కా ఎలా దేన్గాను అన్నాను. చాలా బాగుంది అంది. లతక్కా పెదవులపై ముద్దు పెట్టి నా సుల్లిని బయటకి తీస్తున్నా అన్నాను. లతక్కా సరే అంది. నేను నా మోడ్డను మెల్లిగా లతక్కా పూకులో నుంచి తీసి లేచి నిలబడ్డాను. మా లతక్కా పూకు రసాలు అంటుకొని నా మొడ్డ మెరుస్తుంది. రూపా దాన్ని చూసి అజయ్ దెంగు టైమ్ వేస్ట్ ఎందుకు అని మా లతక్కా పక్కలో పడుకుని లెగ్స్ దూరంగా జరిపి కామన్...ఫక్ మే! అంది. రూపా నిన్ను ఎలా దెంగను, అని దాన్ని లేపి ఒక సారి సల్లను పిసికి నిన్ను వెనక నుంచి దేన్గుతా అన్నాను. ఓక్ నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు దెంగు అని వెనక్కు తెరిగింది. నేను దాని పిర్రల మద్య నా సుల్లిని పెట్టి ముందు సల్లని వత్తుతూ.. స్టార్ట్ చేయనా అన్నాను. లతే ఎందుకు తమ్ముడూ కామన్ స్టార్ట్ అంది. రూపాని వొంగోమని చెప్పి దాని గుద్ద నాకుతూ పూకులో నాలుక పెట్టి అటూ ఎటు అడిస్తుంటే హ్............ అబాఆ........ ఇంకా లోపలికి పెట్టు అంది. ఇది కాదు మొడ్డ పెడతా అని లేచి రూపా పూకులో నా మోడ్డను పెట్టి బలంగా ఒక స్ట్రోక్ ఇచ్చాను. అంతే నా మొడ్డ మొత్తం రూపా లతక్కా పుకులోకి వెళ్ళింది.
లతక్కా ఆహ్చ..........అని గట్టిగా అరిచింది. నేను లతక్కా సల్లు గట్టిగా పిసుకుతూ ఎందుకు అరుస్తావ్ అన్నాను.దానికి లతక్కా నా పూకులో మోడ్డకు బదులు ఐరన్ రోడ్ పెట్టినట్లు ఉంది అందుకే అరిచాను అంది. మొడ్డ పెదేతేనే అంత బాధగా ఉందా..? అయినా నీ బోయ్ ఫ్రెండ్ దేన్గాడు కదా అన్నాను. వాడి మడ్డ ఇంత లావు లేదు పైగా వాడు ఇలా వెనక నుంచి ఎప్పుడూ దేన్గలేదు అంది. సరే మరి ఇప్పుడు ఇలాగే దేన్గాలనా ...లేక పొతే మా లతక్కా మాదిరిగా దేన్గాలనా అన్నాను.
రూపా.. తమ్ముడూ ఇలా వద్దు మాములుగా దెంగు అంది. వెంటనే రూపా పూకులో నుంచి నా మోడ్డను చిన్నగా బయటకు తీసాను. రూపా లేచి వెళ్లి మా లతక్కా పక్కలో పడుకొని ఇప్పుడు దెంగు అంది. రూపా కాళ్ళు దూరం జరిపి నా మోడ్డను పూకులో పెట్టాను ఆహ్చ.........అని చిన్నగా మూలిగింది. నేను నా మోడ్డను లోనికి బయటికి ఊపడం స్టార్ట్ చేశాను. రూపక్క ఆహ్చ........ అబ్బా............. ఉుమ్మ్.............. అని ములుగుతుంది. నేను ఫుల్ స్పీడ్ పెంచి రూపక్కను దేన్గుతుంటే రూపక్క కుడా నన్ను ఎదురు దేన్గుతుంది. రూపక్క సల్లు బలంగా పిసుకుతూ పూకు దేన్గుతుంటే తపక్.... తపక్ ........అని సౌండ్స్ వస్తున్నాయి. అలా ఒక టెన్ మిన్ దెంగిన తరువాత రూపా తమ్ముడూ నాది అయిపోతుంది అంది. వెంటనే నేను ఇంకా స్పీడ్ పెంచాను,నాకు రూపక్కకు ఒకే సారి కరిపాయింది. ఒక 5 మిన్ అలాగే రూపక్క మీద పడుకున్నాను.తరువాత లేచి ఇద్దరు మద్యలో పడుకున్నాను ఒక 10 మిన్ తరువాత రూపా లేచి రూపక్క, లతక్కా గుద్ద కింద వున్న వేస్ట్ క్లాత్ తో తన పూకు క్లీన్ చేసుకొని అలాగే లతక్కా పూకు కూడా క్లీన్ చేసింది. నెక్స్ట్ నా మోడ్డకు వున్న కాండమ్ తీసింది. దాంట్లో కారిన రసాన్ని చూసి లత మీ తమ్ముడూ మంచి పోటుగాడు. చూడు ఎంత రసం కరిందో ! అని లతక్కాకు చూపించింది. లతక్కా లేచి నా మోడ్డను క్లీన్ చేసి నన్ను హత్తుకొని పడుకుంది, రూపా కాండమ్ ని డోర్ కోర్నొర్ లో వుంచి వచ్చి నా పక్కలో పడుకుంది. మళ్లీ అర్లీ మార్నింగ్ 5 ఓ'క్లాక్ రూపా అక్కను ఒక సారి దేన్గాను, మా లతక్కాను దేన్గాలని ఉంది కాని రాత్రి దేన్గించుకున్న నొప్పి ఇంకా తగ్గలేదు అంది.
మార్నింగ్ 6ఓ'క్లాక్ మెలుకువ వచ్చింది. చుస్తే ఇద్దరు అక్కలూ లేరు. నేను లేచి కిందకి వెళ్ళాను. అప్పుడే లతక్కా స్నానం చేసి వచ్చింది. నన్ను చూసి స్మైల్ ఇచ్చి వెళ్ళింది. మార్నింగ్ టిఫిన్ చేసిన తరివాత సడన్ గా గుర్తు వచ్చింది. రాత్రి వాడిన కాండమ్ గురించి వెంటనే పయకి వెళ్ళాను. అక్కడ కండోమ్స్ లేవు. అక్కవాళ్ళు తీసివుంటారు అనుకొని కిందకి వచ్చి రూపా ను అడిగా మేము తెయలేదు అంది.